Codzienna analiza rynków - interaktywne spotkanie z analitykiem XTB

Szkolenie Market

W trakcie każdego spotkania komentowane są dane makro oraz ich wpływ na notowania. Poza tym opisywane są perspektywy rozwoju trendów oraz wpływ zmienności na rynku w perspektywie intraday. Prezentowana jest także analiza instrumentów zgłoszonych jako propozycja od uczestniczących w spotkaniu uczestników.

Terminy szkolenia

2017-09-22 09:30 Jakub Stasik
2017-09-25 09:30 Jakub Stasik
2017-09-26 09:30 Jakub Stasik
2017-09-27 09:30 Jakub Stasik
2017-09-28 09:30 Jakub Stasik
2017-09-29 09:30 Jakub Stasik
2017-10-02 09:45 Jakub Stasik
2017-10-03 09:45 Jakub Stasik
2017-10-04 09:45 Jakub Stasik
2017-10-05 09:45 Jakub Stasik
2017-10-06 09:45 Jakub Stasik
2017-10-09 09:45 Jakub Stasik
2017-10-10 09:45 Jakub Stasik
2017-10-11 09:45 Jakub Stasik
2017-10-12 09:45 Jakub Stasik
2017-10-13 09:45 Jakub Stasik
2017-10-16 09:45 Jakub Stasik
2017-10-17 09:45 Jakub Stasik
2017-10-18 09:45 Jakub Stasik
2017-10-19 09:45 Jakub Stasik
2017-10-20 09:45 Jakub Stasik
2017-10-23 09:45 Jakub Stasik
2017-10-24 09:45 Jakub Stasik
2017-10-25 09:45 Jakub Stasik
2017-10-26 09:45 Jakub Stasik
2017-10-27 09:45 Jakub Stasik
2017-10-30 09:45 Jakub Stasik
2017-10-31 09:45 Jakub Stasik