Analiza techniczna - MACD

MACD

MACD (Moving Average Convergence Divergence) został stworzony przez Gerarda Apelato i jest jednym z najbardziej popularnych oscylatorów. Oblicza się go z różnicy dwóch wykładniczych średnich kroczących (EMA). Domyślnie jest to wynik odejmowania 26-dniowej EMA od 12-dniowej EMA, ale dobór parametrów może być zupełnie inny w zależności od potrzeb. Skutkiem tego jest wskaźnik oscylujący wokół poziomu równowagi z przecinającymi się nawzajem liniami MACD i Signal. Linię Signal liczy się z 9-dniowej średniej kroczącej wskaźnika MACD.

 

Duża użyteczność i popularność tego oscylatora wywodzi się z jego uniwersalności. Znajduje on swoje zastosowanie zarówno podczas silnych trendów, jak również w okresie stabilizacji, kiedy wykres kształtuje się horyzontalnie. Do minusów wskazań tego oscylatora można zaliczyć przede wszystkim opóźniony czas reakcji.

wskazniki i oscylatory

Na powyższym rysunku znajduje się wykres MACD, na którym można wyróżnić:

  • Wskaźnik MACD (niebieska linia), linia Signal (zielona linia).
  • Pionową linię zieloną sygnalizującą moment otwarcia pozycji kupna.
  • Pionową linię czerwoną sygnalizującą moment otwarcia pozycji sprzedaży.
  • Linię fioletową przedstawiającą dywergencję negatywną (niedźwiedzia).

Zastosowanie:

Sygnały kupna/sprzedaży. Są generowane kiedy linia sygnalna oraz MACD w odpowiednim momencie przecinają się nawzajem. Jeśli MACD przebija od dołu niemalejącą linię Signal powstaje sygnał kupna, z kolei gdy od góry przecina nierosnącą linię Signal generowany jest sygnał sprzedaży. Ważne jest, aby w przypadku sygnału kupna do przecięcia doszło możliwie jak najniżej od poziomu zerowego (czarna pozioma linia), a w przypadku sygnału sprzedaży jak najwyżej tego poziomu, bowiem takie sygnały są zdecydowanie bardziej wiarygodne. Alternatywnie można wyszukiwać sytuacji, kiedy w okolicy poziomu równowagi (poziomu „0” – czarna pozioma linia) przez dłuższy czas oscylator układa się blisko tej linii, poczym następuje przebicie w górę linii Signal. Takie zjawisko zapowiada często długą zwyżkę i generuje silny sygnał kupna. Z kolei przebicie w dół daje bardzo silny sygnał sprzedaży. Ponadto, tak jak w przypadku innych oscylatorów można doszukiwać się dywergencji. Na wykresie za pomocą fioletowych odcinków została zaprezentowana dywergencja niedźwiedzia.