Analiza techniczna - Oscylator AD

Oscylator AD

Oscylator AD (Accumulation/Distribution Line), jak sama nazwa wskazuje w swojej budowie bierze pod uwagę siłę ruchów akumulacyjnych lub dystrybucyjnych mierzoną wolumenem. Wychodzi się tutaj z założenia, że wzrost wolumenu podczas istotnej zmiany ceny (i to niezależnie od kierunku tej zmiany) dowodzi, że ruch nie był przypadkowy. Przy rosnących cenach instrumentu finansowego większy wolumen oznacza rosnącą akumulację danego instrumentu, co zwiększa prawdopodobieństwo kontynuacji trendu wzrostowego. Analogicznie, przy spadających cenach instrumentu finansowego większy wolumen oznacza rosnącą dystrybucję danego instrumentu, co zwiększa prawdopodobieństwo kontynuacji trendu spadkowego.

wskazniki i oscylatory gdzie: C – cena zamknięcia L – cena minimalna H – cena maksymalna

wskazniki i oscylatory Zastosowanie:

Prognoza zmiany trendu na podstawie obserwacji dywergencji pomiędzy wykresem kursu akcji, a przebiegiem oscylatora. Sytuację, kiedy cena porusza się w trendzie horyzontalnym lub delikatnie spada, a wykres oscylatora od dłuższego czasu układa się zwyżkująco, należy interpretować jako sygnał, że możliwe jest odwrócenie trendu i wyjście górą. Z kolei w sytuacji, gdy cena układa się horyzontalnie lub delikatnie rośnie, a AD spada, można założyć pogorszenie się sentymentu na rynku i zmianę trendu. Pokazuje siłę danego trendu. Jeżeli przy rosnącej cenie, wartość AD rośnie, wzrost prawdopodobnie będzie kontynuowany. Z kolei, jeżeli oscylator porusza się horyzontalnie przy coraz większych cenach, jest to sygnał, że zwiększa się prawdopodobieństwo wyhamowania wzrostów. Analogicznie w przypadku trendu zniżkującego, spadająca wartość oscylatora potwierdza jego siłę. Z kolei wyhamowanie spadków występuje zazwyczaj w sytuacji, kiedy oscylator przyjmuje położenie horyzontalne, a ceny spadają.