Analiza techniczna - STDEV

STDEV

StDev (Standard Deviaton) obrazuje rozbieżność pomiędzy cenami zamknięcia i wartościami średniej z tychże cen z ostatnich 20-okresów. Im rozbieżność jest większa, tym większa zmienności kursu. Z kolei, gdy powyższe czynniki przyjmują podobne wartości, oscylator znajduje się w punkcie równowagi „0”.

wskazniki i oscylatory Zastosowanie:

Zmiana trendu. Istotnie niskie poziomy oscylatora (mała zmienność wahań) zwiastują nadchodzącą zmianę trendu, duże zaś towarzyszą kształtowaniu się lokalnych ekstremów i mogą być okazją do realizacji zysków. Praktyczne uwagi Zaleca się stosowanie Standard Deviation wraz z innymi narzędziami, jako wskaźnika potwierdzającego sygnały płynących z innych wskaźników AT.