Analiza techniczna - Wskaźnik ATR

Wskaźnik ATR

ATR bazuje na obliczeniach True Range, czyli mierzy średnią zmienność ruchów cen z wybranego okresu, ale nie określa jego kierunku. Standardowo zaleca się stosowanie wskaźnika dla 14 okresów, a wzór kształtuje się następująco:

ATR = [ ( AR(-1) x 13 ) + TR ] / 14

TR (-1) – wartość z poprzedniej świeczki

TR – (True Range) to największa liczba z trzech podanych poniżej:

różnica pomiędzy poprzednią ceną zamknięcia , a dzisiejszym minimum (wartość bezwzględna),
różnica pomiędzy dzisiejszym maksimum, a poprzednią ceną zamknięcia (wartość bezwzględna),
różnica pomiędzy dzisiejszym maksimum i minimum.

wskazniki i oscylatory

Zastosowanie:

 ATR stosowany jest przede wszystkim do określenia siły wahań rynku. Mierzy zmienność jednostkową, dzięki czemu obrazuje panującą tendencję na rynku. Niskie wartości wskaźnika potwierdzają trend horyzontalny. Stałe i nierosnące wartości prognozują marazm i konsolidację. Podwyższona zmienność i rosnące wartości oscylatora dają sygnał do zainteresowania się danym instrumentem. Nie należy go jednak używać w pojedynkę jako sygnału kupna, ponieważ wybicia z konsolidacji lub odwrócenia trendu pojawiają się zazwyczaj z istotnym opóźnieniem.

Ponadto, stosuje się go do namierzania lokalnych ekstremów tj. szczytów i dołków. Utworzenie się lokalnego maksimum ATR może zwiastować osiągnięcie lokalnego szczytu przez cenę lub może zapowiadać dłuższą zmianę trendu.

Kolejne możliwe zastosowanie tego oscylatora jest bardzo ważne z punktu widzenia zarządzania pozycją, a dokładnie rzecz biorąc może służyć do wyznaczania poziomu stop loss. Jak było wspomniane wcześniej, ATR mierzy średnią zmienność, toteż jeżeli przyjmiemy, że średni dzienny zakres zmian cen danego waloru wynosi +/- ATR, to w trendzie spadkowym wzrost ceny powyżej poziomu 2 ATR może prognozować zmianę dotychczasowego trendu. Wartość ATR zmienia się wraz z pojawiającymi się na nowo cenami, dlatego też może być używany jako tzw. stop loss kroczący, który automatycznie dostosowuje się do bieżącej sytuacji na rynku i w razie odwrócenia trendu ograniczy straty lub obroni wygenerowane wcześniej zyski.

Niektórzy trader’y stosują go do wyznaczania istotności formacji świecowych. Formacja świecowa większa od ostatniego ATRu uważana jest za znaczącą, mniejsza z kolei za mało ważną.

Praktyczna uwaga

Nie należy porównywać wartości ATR dla kilku instrumentów, ponieważ pokazuje on wartości nominalne, a nie procentowe. Zupełnie różne wyniki wyjdą dla instrumentu o cenie 10 i 50 jednostek.