Jak poprawnie ustawić zlecenie obronne stop loss?

Na ile pipsów ustawia Pan Stop Loss? - takie pytanie często zadają mi praktycy rynku. I to nie tylko początkujący, bo oni zanim nie przyjdą na szkolenia nie są zwykle świadomi potrzeby ich ustawiania (choć widoczny jest progress i z roku na rok zmienia się to na plus), ale przede wszystkim bardziej doświadczeni. Pytają, ponieważ ustawiają je zbyt blisko i „wybija” ich z pozycji lub nadto daleko i tracą nadmiernie dużo kapitału.

10, 20, 30 a może 50 pipsów od ceny wejścia w pozycję? Bardzo dobrze, że szukają odpowiedzi na tak istotną kwestię, ale to pytanie jest niewystarczające do zwiększenia kontroli nad ryzykiem. Dlaczego? Ponieważ niezwykle istotna jest również wielkość zlecenia.

 Oto, jak wygląda powszechnie stosowany proces otwierania pozycji:

1.    Wybór wolumenu (niektórzy mają swoją ulubioną, domyślną wielkość transakcji np. 1 lot).

2.    Otwarcie pozycji.

3.    Ustawienie Stop Loss’a (tutaj również przeważają stałe wartości typu: 20 pipsów).

 A tutaj, jak mógłby wyglądać proces otwarcia pozycji:

1.    Odpowiedź na pytanie, ile procent kapitału jestem w stanie zaryzykować na tej jednej transakcji? Im mniej tym lepiej, zalecane wartości to od 1 do 5%.

2.    Wyszukanie na wykresie kluczowego miejsca (np. wsparcia/oporu), które ma służyć za barierę, taką swoistą tarczę obrony pozycji.

3.    Pomiar odległości między ceną otwarcia pozycji, a poziomem SL.

4.    Dobór odpowiedniej wielkości pozycji, tak aby w przypadku realizacji negatywnego scenariusza nie stracić więcej niż to, co założyliśmy w pkt. 1.

 Zobrazuję to na podstawie konkretnego przykładu. Na inwestycje do dyspozycji jest 30.000 zł, a my kupujemy EURUSD po 1.0811.

 Ad. 1. Na jedną transakcję ryzykujemy nie więcej niż 3% kapitału. W związku z tym nominalnie maksymalną stratą na jaką możemy sobie pozwolić to 900 zł (30.000x 3%).

 Ad. 2. Na wykresie zaznaczonym różowym okręgiem wyrysowała się formacja podwójnego dna. Co więcej, kilka godzin później rynek ponownie zszedł w tę strefę formułując kolejną formację, którą można rozpatrywać w większym horyzoncie, również jako podwójne dno  (żółta elipsa). Dla mnie jest to zbiór sygnałów, iż cena ma problem z zejściem w niższe poziomy cenowe. Wsparcie wynikające z formacji podwójnego dna „W”  to strefa 1.0802-1.0796 zaznaczona pomarańczowym prostokątem. W związku z tym Stop Loss można ustawić kilka pipsów poniżej tego poziomu np. 1.0790.
Ad. 3. Cena otwarcia pozycji to 1.0811, a zlecenia Stop loss 1.0790. W związku z tym odległość pomiędzy tymi wartościami wynosi 21 pipsów.

 Ad. 4. Na transakcji możemy stracić maksymalnie 900 zł przy ruchu spadkowym 21 pipsów. Zatem, każdy taki pips może mieć wartość 42.86 zł (900/21). 1 pips (0.0001) na EURUSD dla 1 lota ma wartość 10 USD, co przy kursie USDPLN = 3.8 daje 38 zł.

 W związku z tym, jeśli podzielimy 42.86 zł przez 38 zł otrzymamy wolumen transakcyjny równy 1.12 lota.

 Reasumując

Aby nie stracić więcej niż 3% kapitału (900 zł), ustawiając SL poniżej istotnego wsparcia, a więc 21 pipsów poniżej ceny otwarcia, można śmiało otworzyć pozycję na 1.12 lota. Większy wolumen będzie równoznaczny z większym ryzykiem, mniejszy z kolei ograniczy potencjalny zysk.

W dobieraniu odpowiedniej wielkości pozycji oraz ustawianiu pozycji Stop Loss warto posługiwać się kalkulatorem wbudowanym w platformę transakcyjną xStation.

Bartosz Jarosz - praktyk i pasjonat rynków finansowych. Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych. Edukuje inwestorów w zakresie analizy technicznej i fundamentalnej.