Opcje Binarne

Opcje binarne

Na platformie xOption dostępne są również opcje binarne. Proste w swej konstrukcji, mogą być dobrą alternatywą dla inwestycji w kontakty, bez konieczności zagłębiania się w bardziej zaawansowane opcje waniliowe.

Do wyboru mamy następujące TYPY opcji BINARNYCH:

Above
Below
Inside
Outside
 

Ze względu na pełną symetrię instrumentu omówiona zostanie tylko strona kupująca. Warto więc zapamiętać, że kupno opcji Above jest tożsame ze sprzedażą opcji Below, a kupno opcji Inside – ze sprzedażą Outside.

 Opcje binarne: kupno Above

Wybierając opcję binarną European Digital Above, inwestor liczy na wzrost kursu instrumentu bazowego powyżej ustalonej przez siebie ceny granicznej (trigger). Jeżeli w dniu wygaśnięcia opcji cena przekroczy lub będzie równa wybraną wartość graniczną, inwestor zyskuje. Nieosiągnięcie przez rynek triggera wiąże się ze stratą zapłaconej premii opcyjnej, czyli maksymalnej straty.

Ponieważ opcje binarne mają z góry ograniczone ryzyko straty, w momencie dokonywania inwestycji konieczna jest płatność za wejście w taką transakcję. Im prawdopodobieństwo zarobku wyższe, tym cena naszej opcji będzie droższa i odwrotnie: im większe ryzyko poniesienia straty, tym tańsze staje się wejście w pozycję.

Prostotę opcji European Digital widać na dostępnym w systemie transakcyjnym w profilu wypłaty. Przekroczona cena graniczna (w tym przypadku kurs 0.8445 na EURGBP, oznacza zysk inwestora (znany już w momencie zawarcie transakcji) natomiast niższy kurs oznacza stratę.

opcje

Opcje binarne: kupno Below

 

Wybierając opcję binarną European Digital Below, inwestor liczy na spadek kursu instrumentu bazowego poniżej ustalonej przez siebie ceny granicznej (trigger). Jeżeli w dniu wygaśnięcia opcji cena rynkowa będzie równa bądź przekroczy wybraną wartość graniczną (znajdzie się poniżej), inwestor zyskuje. Przekroczenie przez rynek triggera wiąże się ze stratą zapłaconej premii opcyjnej, czyli maksymalnej straty.

 

Ponieważ opcje binarne mają z góry ograniczone ryzyko straty, w momencie dokonywania inwestycji konieczna jest płatność za wejście w taką transakcję. Im prawdopodobieństwo zarobku wyższe tym cena naszej opcji droższa i odwrotnie.

opcje

Opcje binarne: Kupno Inside

 

Wybierając opcję binarną European Digital Range Inside, inwestor liczy na to, iż w dniu wygaśnięcia opcji, analizowany instrument utrzyma się w wybranym przedziale cenowym. Tego typu transakcje warto stosować w okresie spokojnych ruchów cenowych.

 

Inwestor podaje dwie ceny graniczne (Trigger), które tworzą widełki cenowe (przedział). Jeśli cena na rynku w momencie wygaśnięcia opcji, będzie w tym przedziale inwestor osiąga zysk. Jeżeli w dniu wygaśnięcia kurs wybranego instrumentu nie utrzyma się w przedziale, inwestor straci wysokość opłaty początkowej. Co istotne, nie jest ważne zachowanie rynku przed terminem wygaśnięcia. Cena może wielokrotnie przekraczać wyznaczony przez nas przedział, co nie powoduje żadnych strat dla naszego portfela.

 

Ponieważ opcje binarne mają z góry ograniczone ryzyko straty, w momencie dokonywania inwestycji konieczna jest płatność za wejście w taką transakcję. Im prawdopodobieństwo zarobku wyższe (szerszy przedział czyli ustalane ceny graniczne bardziej oddalone od siebie) tym cena naszej opcji droższa i odwrotnie: wąski przedział oznacza mniejsze koszty i potencjalnie większy zysk.

opcje

Opcje binarne: Kupno Outside

 

Wybierając opcję binarną European Digital Range Outside, inwestor liczy na to, iż w dniu wygaśnięcia opcji, analizowany instrument znajdzie się poza wybranym przedziałem cenowym. Tego typu transakcje warto stosować w okresie zwiększonej zmienności na rynku, kiedy ustalone poziomy cenowe mogą zostać wybite.

opcje

Inwestor podaje dwie ceny (Trigger), które tworzą widełki cenowe (przedział). Jeśli cena rynkowa znajdzie się poza tym przedziałem, inwestor osiąga zysk. Jeżeli w dniu wygaśnięcia kurs wybranego instrumentu utrzyma się w przedziale, inwestor ponosi stratę.

 

Ponieważ opcje binarne mają z góry ograniczone ryzyko straty, w momencie dokonywania inwestycji konieczna jest płatność za wejście w taką transakcję. Im prawdopodobieństwo zarobku wyższe (węższy przedział czyli triggery bliżej siebie) tym cena naszej opcji droższa i odwrotnie.

 

W opcjach binarnych obowiązuje tzw. „zasada kroku w prawo”. W przypadku kiedy cena wygaśnięcia jest równa triggerowi dodajemy do niej 1 pips i patrzymy w jakim obszarze (zielonym, czerwonym) się znajduje. Zielony oznacza zyska, czerwony stratę.