Strategia Ichimoku Kinko Hyo – czyli inwestycje w trendach

Początki strategii Ichimoku

Szukasz strategii, która została sprawdzona przez setki tysięcy inwestorów, jej geneza sięga lat 40, pomaga inwestować w silnych trendach, przynosi relatywnie wysokie stopy zwrotu i pozwala znacząco obniżyć przypadkowość dokonywanych transakcji i zminimalizować ryzyko? Nie mogłeś trafić lepiej! Autorem tej strategii jest japoński dziennikarz Goichi Hosoda, który tworzył pod pseudonimem Ichimoku Sanjin. Wraz z grupą studentów opracował strategię, która po ponad 20 latach testów została zaprezentowana światu w finalnej wersji. Technika ta opiera się na pięciu średnich kroczących (Tenkan–sen, Kijun–sen, Senkou Span A, Senkou Span B, Chikou Span), którą coraz to większa rzesza zachodnich inwestorów z powodzeniem stosuje na rynku: akcji, walut, indeksów giełdowych, opcji czy towarów. Nazwę Ichimoku Kinko Hyo możemy przetłumaczyć jako „wykres równowagi na rzut oka” czyli innymi słowy „jedno spojrzenie na wykres ceny równowagi” lub po prostu „ujęcie panoramiczne” wykresu na danych rynku.

Struktura Ichimoku Kinko Hyo

Tak jak już wspominałem technika Ichimoku składa się z pięciu średnich kroczących. Mają za zadanie informować o zasięgu trendu oraz odczytywać główny, panujący w danym momencie trend. Dodatkowo generują sygnały o nadchodzących zmianach w kierunkach trendów oraz wskazują najlepsze miejsca do zleceń kupna i sprzedaży. Dzięki średnim ruchomym eliminujemy fałszywe sygnały wywołane przez szum informacyjny. Nawiązując ponownie do nazwy strategii, Ichimoku pozwala jednym spojrzeniem na rynek ocenić, czy w tym momencie znajdujemy się w trendzie wzrostowym, spadkowym, czy bocznym. Dodatkowo możemy rozróżnić moc sygnałów na silne, neutralne i słabe, ale o tym opowiem w kolejnym rozdziale. Na razie skupmy się na definicjach poszczególnych średnich.

TENKAN-SEN

Średnia Tenkan–sen (czerwona linia) generowana jest z odczytu najwyższego szczytu i najniższego minimum w ostatnich 7 okresach. Linia ta znajduje się najbliżej ceny, ponieważ ze wszystkich linii wskaźnika zbudowana jest na najkrótszym okresie. Tenkan–sen ma najwyższą użyteczność w silnych trendach cenowych, kiedy stanowi opór lub wsparcie.

StrategiaIchimoku

KIJUN-SEN

Średnia Kijun–sen (niebieska linia) generowana jest z odczytu najwyższego szczytu i najniższego minimum w ostatnich 22 okresach. Im dłużej linia Kijun–sen pozostaje płaska tym mocniejszy jest poziom wsparcia lub oporu przez nią generowany i tym bardziej wiarygodne jest wybicie z tego poziomu. Jest to bardziej wiarygodny poziom wsparcia niż Tenkan–sen i bardzo często sprawdza się w średnim terminie.

StrategiaIchimoku

 CHINKOU SPAN

Średnia Chinkou Span (limonkowa linia) jest linią ceny zamknięcia przesunięta o 22 okresy w lewo. Linia ta sama w sobie nie generuje sygnałów kupna i sprzedaży, lecz informuje o typie trendu i pozwala na wyznaczenie poziomów wsparcia i oporów. Dopiero przecięcie dwóch średnich Tenkan–sen i Kijun–sen od dołu do góry lub odwrotnie, daje dodatkowy sygnał do zajęcia pozycji.

StrategiaIchimoku

 SENKOU SPAN A

O chmurze Kumo opowiemy sobie szerzej w dalszej części, natomiast teraz skupmy się na liniach wchodzących w jej skład. Senkou Span A jest jedną z dwóch linii tworzących Kumo. Generowana jest z wyliczenia średniej wartości linii Tenkan–sen i Kijun–sen z ostatnich 22 okresów. Kluczową funkcją ten linii jest wyznaczenie poziomów wsparć i oporów.

SENKOU SPAN B

Druga linia obok Senkou Span A tworząca Kumo. Wyliczana jest z najdłuższego okresu ze wszystkich linii. Czynnikami składowymi jest najwyższy szczyt oraz najniższe minimum w ostatnich 44 okresach. Tak samo jak Senkou Span A jest przesunięta o 22 okresy do przodu i generuje sygnały wsparcia i oporu.

StrategiaIchimoku

Parametryzacja

Uzasadnienia parametrów domyślnych Ichimoku należy szukać na interwale czasowym D1. Niegdyś notowania odbywały się w Japonii przez 6 dni w tygodniu. 9 okresów odpowiadało wtedy okresowi 1,5 tygodnia, 26 okresowi miesięcznemu, a 52 dwóm miesiącom.                                       

Chmura KUMO

Chmurą nazywamy obszar między wspomnianymi liniami Senkou Span A i Senkou Span B. Jest to jeden z ważniejszych informacji i sygnałów, które daje nam wskaźnik Ichimoku. Właściwie od tego można zaczynać analizę sytuacji na rynku. Wyróżniamy trzy sposoby interpretacji Kumo. W trendzie spadkowym cena będzie znajdowała się pod chmurą. W trendzie wzrostowym cena będzie znajdowała się nad chmurą. W trendzie bocznym tzw. konsolidacji, cena będzie znajdować się w chmurze. Prawda, że proste? Przejdźmy dalej. Wiadomo już, że przy wyjściu ceny ponad chmurę należy wyczekiwać momentu do zajęcia pozycji długiej. Wielu inwestorów zwraca uwagę na używanie poziomów dopiero po zamknięciu świecy na interwale D1. Innymi słowy, dopiero w momencie, gdy zamknięcie dnia wypada ponad lub pod chmurą, należy wybrać odpowiednią opcje – buy lub sell.

StrategiaIchimoku

Kumo, poziomy: wsparcia i oporów

Bardzo istotną informacją jest dla inwestorów grubość chmury. Im grubsza Kumo tym mniejsza szansa, że cena przebije dany poziom. Często ma miejsce przebicie jedynie pierwszej linii, ale nie drugiej. Po przebiciu pierwszej linii przeważnie następuje powrót do dalszego trendu.

StrategiaIchimoku

Na wskazanym przykładzie widać momenty gdzie chmura jest stosunkowo cienka, dlatego następowało przebicie nawet do drugiego poziomu. W 2 i 4 niebieskim kwadracie widać szeroką chmurę i przykład przebicia jedynie pierwszych poziomów. Kluczowe są momenty, gdy chmura jest cienka. Są to okresy, w których najbardziej prawdopodobna będzie zmiana trendu.

Definicje poziomów wsparcia i oporu:

W trendzie wzrostowym górna krawędź – pierwszy poziom wsparcia dolna krawędź – drugi poziom wsparcia,
W trendzie spadkowym dolna krawędź – pierwszy poziom oporu górna krawędź – drugi poziom wsparcia,
Konsolidacja, gdy cena porusza się w chmurze, przebicie górnej krawędzi traktowane jest, jako sygnał kupna natomiast przebicie dolnej, jako sygnał sprzedaży.

StrategiaIchimoku

Z zasady odległość chmury od ceny nie jest wyznacznikiem wejścia w pozycje, natomiast gdyby jednak tak było, to należy zwrócić dużą uwagę na formacje świecowe sugerujące zwrot aktualnie panującego trendu.

Moce sygnałów. Przecięcia linii zwrotu z linią bazową.

Jak już wspominałem na początku, dodatkowym elementem przemawiającym za dokonaniem tej, a nie innej decyzji inwestycyjnej jest sygnał przecięcia się linii Tenkan–sen z Kijun–sen. W zależności od tego czy przebicie następuje od góry czy od dołu możemy przewidzieć kierunek trendu.

Sygnał kupna – linia zwrotu Tenkan–Sen (czerwona) przecina linię bazową Kijun–Sen (niebieska) biegnąc od dołu do góry.

StrategiaIchimoku

Sygnał sprzedaży – linia zwrotu Tenkan–sen (czerwona) przecina linię bazową Kijun–sen (niebieską) biegnąc od góry do dołu.

StrategiaIchimoku

 

 Wybrane sygnały do wejścia w transakcję

StrategiaIchimoku

Na wykresie widzimy zielonym kolorem zaznaczone dwa momenty przecięcia linii Tenkan–sen z Kijun–sen od dołu do góry, dające nam sygnały do wejścia w pozycję typu buy. Czerwonym kolorem zaznaczony został sygnał do zajęcia pozycji krótkiej sell. Jak zapewne zauważyliście, nie w każdym momencie sygnały dają początek dłuższemu ruchowi spadowemu lub wzrostowemu. Ichimoku Kinko Hyo pozwala na selekcję sygnałów na: silne, neutralne i słabe.

Silny sygnał kupna

Do silnego sygnału kupna zaliczamy sytuację, gdy linia zwrotu Tenkan–sen przecina linię bazową Kijun–sen od dołu go góry. Przecięcie następuje nad chmurą. Fakt, że znajdujemy się nad kumo oznacza, że znajdujemy się w trendzie wzrostowym, a moment przecięcia oznacza sygnał do wejścia w pozycje buy.

 

StrategiaIchimoku


Neutralny sygnał kupna

W tej sytuacji zgodnie z zasadą, Tenkan–sen przecina Kijun–sena od dołu do góry, natomiast przecięcie następuje w chmurze. Efektem tego dostajemy sygnał do zajęcia pozycji długiej. Należy zachować ostrożność przy dokonywaniu transakcji przy neutralnych sygnałach, ponieważ istnieje ryzyko odbicia ceny od górnej krawędzi chmury i cena może zacząć zniżkować.

StrategiaIchimoku

Słaby sygnał kupna

Słaby sygnał kupna otrzymujemy, gdy Tenkan–sen przecina Kijun-sena od dołu do góry, ale cena znajduje się pod chmurą. Jest to idealny moment do zarobienia dużej ilości punktów, ale wiąże się to z dużo większym ryzykiem niż inwestowanie w słabych lub silnych sygnałach. Pamiętać należy, że techinikę Ichimoku Kinko Hyo stosuje się do grania zgodnie z trendem.

StrategiaIchimoku

 

Silny sygnał sprzedaży

Takie same wartości sygnałów możemy zastosować w przypadku panującego trendu spadkowego. Silny sygnał sprzedaży występuje w momencie przecięcia linii Tenkan–sen z Kijun–senem od góry do dołu. Przecięcie następuje pod chmurą.

StrategiaIchimoku

 

Neutralny sygnał sprzedaży

Analogicznie do przypadku neutralnego sygnału buy. W sytuacji przecięcia Tenkan–sen i Kijun–sen od góry do dołu, w chmurze spadkowej należy zachować ostrożność.

StrategiaIchimoku

Słaby sygnał sprzedaży

Jest to sygnał sprzeczny z zasadami techniki Ichimoku. Poniżej widzimy sygnał do zajęcia pozycji krótkiej w panującym trendzie wzrostowym. Inwestując pod słabe sygnały sprzedaży, ponosimy większe ryzyko, natomiast zyski mogą się okazać relatywnie wyższe. Akurat w tym przykładzie widzimy, że ryzyko może się opłacić, ponieważ został zdefiniowany silny trend spadkowy. Przy dokonywaniu decyzji z pomocą przychodzi opóźniona linia Chikou Span, o której więcej opowiem w dalszej części.

StrategiaIchimoku


Chinkou Span

Opóźniona linia Chinko Span jest linią, która na wykresie jest opóźniona o 22 okresy czasowe w stosunku do aktualnej ceny. Dodanie linii Chinkou Span, jako potwierdzenie sygnałów transakcyjnych spowoduje, że dokonamy mniej transakcji, ale ich skuteczność będzie wyższa. Taką sytuację mamy np. gdy linia zwrotu przecięła ostatnio linię bazową od dołu, znajdujemy się ponad Kumo, a linia opóźniona przecięła od dołu wykres cenowy. Chinkou Span nie jest sygnałem samym w sobie, lecz dodatkowym potwierdzeniem innych sygnałów. Dodatkowymi elementami analizy wykresu pod kątem Ichimoku są standardowe podstawy analizy technicznej. W połączeniu z dotychczasowymi sygnałami: przecięcie się linii zwrotu z linią bazową, nad lub pod chmurą, linia Chinkou Span jest potwierdzeniem rozpoczynającego się trendu. W zależności od otrzymanych sygnałów linia opóźniona może przecinać dwie pierwsze średnie od dołu do góry lub odwrotnie.

StrategiaIchimoku

 

Kilka słów na zakończenie

Technika Ichimoku Kinko Hyo jest strategią przeznaczoną dla osób grających zgodnie z trendem. Zgodnie z dosłownym tłumaczeniem nazwy tej techniki jest to jedno spojrzenie na rynek. Wystarczy kilka minut podczas porannej analizy rynków i dostajemy gotową informację, na którym instrumencie możemy zainwestować przy z góry określonym ryzyku. Ichimoku najlepiej sprawdza się na interwałach D1 i H4, dlatego jest przeznaczona dla osób zapracowanych, nie mogących śledzić na bieżąco notowań giełdowych. Pamiętajmy, ze idealną sytuacją rynkową jest moment, gdy linia opóźniona Chinkou Span, linia bazowa Kijun–sen, linia zwrotu Tenkan–sen oraz chmura Kumo dają jednoznaczny sygnał do zajęcia określonej pozycji. Największym minusem strategii Ichimoku Kinko Hyo jest brak możliwości wyznaczenia poziomu Take Profit. Ja osobiście przy dołączeniu się do panującego trendu aktywuję zlecenie typu Trailing Stop. Jeżeli inwestor z góry chce założyć pewne poziomy, przy których platforma zrealizuje poziom T/P, należy skorzystać z innych narzędzi analizy np. poziomów Fibonacciego, klasycznych kanałów trendowych, poziomów wsparć i oporów lub zasięgów.

Oskar Kowalczyk - aktywnie inwestujący day trader. Łączy ze sobą analizę techniczną i fundamentalną. Edukuje inwestorów na różnych poziomach zaawansowania.

Powiązane artykuły