Adam Puchalski

Spekulacja oraz analiza rynków finansowych jest dla niego nie tylko pracą, ale i hobby. W codziennej analizie rynków oprócz podejścia fundamentalnego ceni także narzędzia analizy technicznej, których szerokim spektrum włada. Pomimo tego, jest zagorzałym zwolennikiem zasady ‘keep it simple’, Adam to wieczny poszukiwacz dogodnych miejsc do otwierania pozycji. W XTB odpowiada za bieżącą oraz długoterminową analizę techniczną wszystkich dostępnych instrumentów, przy uwzględnieniu trendów wynikających z analizy fundamentalnej. Zajmuje się również codzienną analizą rynków walutowych oraz wpływu zachodzących procesów makroekonomicznych na globalną gospodarkę. Zwolennik behawioralnego podejścia do rynków finansowych. Reprezentuje X-Trade Brokers w szerokim spektrum mediów, od telewizji przez prasę do komentarzy w portalach internetowych poświęconych rynkom finansowym. Laureat Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, biegle włada językiem angielskim, zna język francuski. W czasie prywatnym zdolności analityczne wykorzystuje przy pokerowym stole, wiele radości sprawiają mu górskie wędrówki oraz wypady rowerowe, zawsze chętnie przeczyta dobrą ksiażkę, fan kryminałów Marka Krajewskiego oraz polskiej fantastyki.