Piotr Szulc

Inwestycjami interesuję się od 2008 roku. Swoje początki z rynkiem finansowym rozpocząłem od inwestycji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jeszcze na studiach uzyskałem licencję Maklera Papierów Wartościowych. Obecnie większą część moich inwestycji stanowi portfel akcyjny. Dywersyfikacja w inne instrumenty jak: obligacje, waluty czy surowce pozwala mi na zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego w przypadku silnych zawirowań na warszawskim parkiecie. Podjęcie decyzji o otwarciu pozycji opieram na analizie technicznej oraz fundamentalnej. Jestem zwolennikiem inwestowania zgodnie z Trading Planem. W analizach wykresów posługuję się klasycznym określeniem trendu, zniesieniami Fibonacciego oraz techniką Ichimoku. W ocenie fundamentów spółki trzymam się zasad wyceny zdyskontowanych przepływów pieniężnych, oraz wyceny mnożnikowej. Kluczem do sukcesu inwestycyjnego według mnie jest ciężka praca przy stworzeniu strategii inwestycyjnej, posiadanie dyscypliny w stosowaniu tej strategii oraz sumienne analizowanie zawieranych transakcji. Właściwie zarządzanie kapitałem uważam za oczywistą konieczność. W XTB zajmuję się osobami, które inwestują, ale nie osiągają jeszcze zamierzonych rezultatów. Wprowadzenie Trading Planu oraz dziennika transakcyjnego znacząco poprawia osiągane wyniki. Pomagam inwestorom wrócić na właściwą drogę.