ETFy czyli alternatywa dla inwestycji w akcje

Coraz bardziej popularne, znaczące na rynku oraz w portfelach inwestorów są ETFy czyli Exchange Traded Fund. Mówiąc wprost to otwarty fundusz inwestycyjny notowany na rynku giełdowym, którego zadaniem jest odzwierciedlenie zachowania indeksu giełdowego bądź danego portfela instrumentów. Poza funduszami hedge, ETFy są jednym z „gorętszych” tematów wśród inwestorów zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych. Jeśli miałbym wyjaśnić zasady, nie musimy selekcjonować już setek akcji lub innych walotów, które są w naszym kręgu zainteresowań, a dobieramy instrument ETF, który odzwierciedla interesujący nas rynek.

Czym są ETFy?

ETFy odwzorowują dany koszyk aktywów, który pozwala nam, inwestorom na skupieniu swojej uwagi np. w jednym sektorze przemysłu bądź branży. Zaletą jest to, iż koszyk danych instrumentów jest co najmniej tak samo płynny jak aktywa w nim zawarte, co jest niewątpliwą zaletą pod kątem płynności i elastyczności, a ich notowania możemy obserwować na większości portali branżowych.

Historia

Wszystko zaczęło się pod koniec lat 80. w Stanach Zjednoczonych, gdzie powstał instrument o nazwie Index Participation Shares, który umożliwiał handel na American oraz Philadelphia Stock Exchange. Instrument ten nie miał zbyt długiej historii, przez pozwy składane przez inne giełdy. Pewien przełom nastąpił w 1993 roku, gdy wprowadzono kwity depozytowe Standard & Poor’s, znane do dziś jako SPDR’s lub Spider’s. Fundusz szybko zyskał na popularności i stał się jednym z większych na świecie. Później dochodziły kolejne. Wprowadzony przez Barclays w 1996, WEBS (World Equity Benchmark Shares), który zmienił się w iShares. Najaktywniejsza była końcówka lat 90. pod postacią rozwoju funduszy, które zaczęły skupiać się na pojedynczych sektorach z indeksu SP500, powstał wtedy chociażby Dow Diamonds, który zawierał spółki z DJIA. Rynek ten jest bardzo prężny i bardzo mocno obiecujący. ETFy szybko dostosowują się do klientów, rozrastając się na konkretne regiony, towary, instrumenty.

Zalety inwestycji w ETFy

Zacznimy od ogółu, czyli całego portfela. W tym przypadku pojęcie dywersyfikacji portfela odnośni się do jednego papieru wartościowego, który często jest lepiej zdywersyfikowany niżeli klasyczne jednostki funduszy. Kolejną sprawą jest transparentność. Przejrzystość transakcji przypomina handel na rynku, który odwzorowuje dany ETF. Ceny, spready, są dostępne na większości portali finansowych, czyli dają nam to prostą do uzyskania wartość portfela w danym momencie, jak i dane, które posłużą nam do analizy fundamentalnej. Bezpieczeństwo. Nad handlem ETF, chociażby w USA czuwają organizacje nadzorcze, chociażby SEC Securities and Exchange Commision, czy Depository Trust Clearing Corp.

Koszty, jako jedna z większych zalet handlu ETF

Jak łatwo policzyć, nie musimy skupować każdej akcji osobno i od każdej akcji odprowadzać prowizji i spreadu. Skupiamy się na jednym papierze za który musimy zapłacić, a opłaty związane z zarządzaniem są kilkukrotnie niższe niżeli w funduszu inwestycyjnym, który oferuje jednostki do nabycia.

Płynność

ETFy notowane są w trybie ciągłym, co stanowi niewątpliwą różnicę płynności, porównując do funduszy, które wyceniane są raz dzienne, a sprzedawane/kupowane raz w tygodniu. Dodatkowo istnieje możliwość krótkiej sprzedaży. Dzięki temu nie musimy czekać na hosse, możemy także inwestować korzystając z gorzej koniunktury.

Najpopularniejsze ETFy

  • Indeksowe (Index ETFs), stanowią najliczniejszą grupę spośród wszystkich ETFów. Najczęściej replikują cały portfel akcji wchodzących w dany indeks. ETCs (Exchanged Traded Commodities) to tzw. ETFy towarowe, inwestują jak sama nazwa wskazuje w towary. Popularną ostatnio ropę, czy złoto, ale również w pojedyncze instrumenty jak nikiel czy pallad.
  • Bond ETFs, czyli ETFy na obligacje. Te walory najlepszy okres przechodzą gdy trwa recesja ze względu na odwrót inwestorów od ryzyka i inwestycję w bezpieczne papiery.
  • ETFy na waluty, czyli wszystkie zalety rynku walutowego takie jak płynność, elastyczność, czas, obrót w jednym miejscu i jednym walorze.
  • Leveraged ETFs, czyli ETFy lewarowane. Dają możliwość osiągania zysków (jak i strat) kilkukrotnie wyższych niż inwestycje w podstawowe instrumenty. Najczęściej występują jako instrument kierunkowy (Bull or Bear market).
  • Actively Managed ETFs. Jak nazwa wskazuje aktywnie zarządzane instrumenty, które za zadanie przyjmują pokonać rynek oraz konkurować z czynnie zarządzanymi jednostki funduszy inwestycyjnych oferowanych przez TFI.

Podsumowanie

ETFy wydają się być całkiem rozsądną alternatywą inwestycyjną na najbliższą przyszłość, ponieważ każdy z nich możemy dopasować do swojego podejścia do ryzyka, stanu portfela, czy możliwości obserwacji rynku. Wielu inwestorów instytucjonalnych opiera się właśnie na ETF. Niskie koszty oraz dostępność tych instrumentów dają ogromne możliwości i sprawiają, że inwestorzy zaczynają coraz chętniej spoglądać na ten rynek. Rozwój ETF jest tak dynamiczny i szeroki, że w ciągu najbliższych lat, każdy inwestor indywidualny w ciągu kilku chwil znajdzie walor dopasowany pod jego strategię inwestycyjną. 

Na platformie transakcyjnej xStation są dostępne ETFy z amerykańskiego i europejskiego rynku.

Przemysław Skwarzec - praktyk rynków finansowych, głównie instrumentów Equity CFD. Edukuje inwestorów zwracając szczególną uwagę na psychologiczne aspekty inwestowania.

Powiązane artykuły