Wprowadzenie do Teorii Fal Elliotta z Elliott Wave International

0
3998
Teoria Fal Elliotta

Ralph Nelson Elliott jest twórcą teorii fal, powszechnie bardziej precyzyjnie nazywanej teorią fal Elliotta. Urodzony 28 lipca 1871 r. w Marysville w stanie Kansas Elliott doszedł do swojego najważniejszego osiągnięcia w późnym okresie życia, po długotrwałych badaniach.

Po długiej karierze na różnych stanowiskach związanych z księgowością i biznesem R.N. Elliott został zmuszony do przejścia na emeryturę w wieku 58 lat z powodu choroby, którą zaraził się pracując w Ameryce Środkowej. W trakcie rekonwalescencji potrzebował zajęcia, dlatego poświęcił całą uwagę badaniom zachowań rynku akcji.

Elliott badał zachowania rocznych, miesięcznych, tygodniowych, dziennych, godzinnych i półgodzinnych wykresów różnych indeksów na przestrzeni 75 lat działania giełdy. Do listopada 1934 r. wiara R.N. Elliotta w teorię, którą nazwał teorią fal, była tak silna, że zdecydował się ją zaprezentować Charlesowi J. Collinsowi z Investment Counsel, Inc. z Detroit.

Collins zazwyczaj zbywał licznych korespondentów przedstawiających mu systemy, które miały być niezawodne w osiągnięciu procentu zysku większego od wzrostu indeksu giełdowego w tym samym czasie. I nic dziwnego, ponieważ większość tych systemów okazywała się fatalną pomyłką, w przeciwieństwie do teorii fal Elliotta.

Notowania indeksu Dow Jones spadały na początku 1935 r. Doradcy finansowi przewidywali negatywne nastroje na giełdzie, mając w pamięci niedawny krach z lat 1929-1932. W środę 13 marca 1935 r. zaraz po zamknięciu – przy średnich indeksu Dow Jones blisko dołka – Elliott, cytując wyniki analizy teorii fal, wysłał telegram do Collinsa, w którym bez emocji stwierdzał:

„MIMO SKUTKÓW BESSY (INDEKS DOW) WSZYSTKIE ŚREDNIE DOCHODZĄ DO OSTATNIEGO DOŁKA.”

Następny dzień, czwartek, 14 marca 1935 r. zamknął się na najniższym dołku dla indeksu Dow Industrials tego roku. Trzynastomiesięczna korekta notowań zakończyła się i notowania natychmiast ruszyły w górę. Dwa miesiące później, gdy notowania dalej pięły się w górę, Collins zgodził się na współpracę nad książką dotyczącą teorii fal. Książka pt. „The Wave Principle” (pol. „Zasady teorii fal”) została opublikowana 31 sierpnia 1938 r.

Teoria rozwinęła się na początku lat czterdziestych dwudziestego wieku. Elliott powiązał wzorce zachowania zbiorowości z ciągiem Fibonacciego i złotym podziałem, zjawiskiem matematycznym znanym przez tysiąclecia, jako jedno z powszechnych praw natury związanych z formą i postępem.

Ostatnim dziełem Elliotta jest “Nature’s Law — The Secret of the Universe” (pol. “Prawo natury – tajemnica wszechświata”). Tom zawiera prawie wszystkie przemyślenia Elliotta na temat teorii fal.

W wyniku pionierskich badań Elliotta nad teorią fal, dzisiaj tysiące zarządzających portfelami inwestycyjnymi funduszy, tysiące traderów i prywatnych inwestorów podejmują decyzje inwestycyjne na podstawie teorii fal.

Na czym polega teoria fal Elliotta?

Teoria fal Elliotta jest szczegółowym opisem zachowań zbiorowości ludzkich. Pokazuje, w jaki sposób nastroje zbiorowości przechodzą od pesymizmu do optymizmu w naturalnej sekwencji, tworząc szczegółowe i mierzalne struktury.

Zasady teorii fal Elliotta najłatwiej zaobserwować na rynkach finansowych, gdzie zmieniające się nastroje inwestora są rejestrowane w formie ruchów cen. Jeżeli zidentyfikuje się powtarzające się formacje cenowe i stwierdzi, gdzie znajdujemy się w tych powtarzających się wzorach, to można przewidzieć, dokąd zmierza rynek.

Teoria fal Elliotta została nazwana na cześć swojego twórcy: Ralpha Nelsona Elliotta.

Metoda fal Elliotta mierzy nastroje inwestora, które są prawdziwą siłą napędową kryjącą się za rynkiem akcji. Optymizm sprawia, że uczestnicy rynku inwestują więcej.

Dwa spostrzeżenia pomogą ci to zrozumieć. Po pierwsze, przez setki lat inwestorzy zauważyli, że wydarzenia zewnętrzne nie zawsze mają taki sam wpływ na notowania na giełdzie. Ta sama wiadomość dzisiaj wydaje się ciągnąć rynek do góry, a jutro może sprawić, że notowania poszybują w dół. Jedynym logicznym wnioskiem jest, że rynek nie odzwierciedla zewnętrznych wydarzeń. Po drugie, analizując historyczne wykresy, można zauważyć, że struktura rynku jest falowa.

Korzystanie z metody fal Elliota jest zadaniem z prawdopodobieństwa. „Elliottowiec” jest osobą, która umie zidentyfikować strukturę rynku i przewidzieć najbardziej prawdopodobny kolejny ruch, na podstawie obecnej pozycji w tej strukturze. Znając strukturę fali można przewidzieć, co może się stać na rynku za chwilę lub (co czasem jest najważniejsze) co się nie stanie. Korzystając z metody fal Elliotta można zidentyfikować najbardziej prawdopodobny scenariusz obciążony najmniejszym ryzykiem.

W jaki sposób stosować teorię fal Elliotta?


Inwestorzy, którzy po raz pierwszy odkrywają teorię fal Elliotta, są najczęściej pod największym wrażeniem jej zdolności przewidywania kierunku trendów na rynku.

To robi wrażenie. Ale prawdziwa siła teorii się tu nie kończy. Teoria fal jest również metodą identyfikacji momentu, w którym trend na rynku może się zmienić. Co stanowi wskazówkę, kiedy można otworzyć pozycję, a kiedy zamknąć, tak żeby mieć największe prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu.

W jaki sposób zacząć stosować teorię fal Elliotta? Zaczynając na najbardziej podstawowym poziomie. Reguła fal Elliotta działa na podstawie identyfikacji struktur w cenach rynkowych. Innymi słowy zaczynamy od analizy fal na wykresie.

Struktura fal Elliotta składa się z impulsów i fal korygujących. Fala będąca impulsem składa się z pięciu podfal. Porusza się w tym samym kierunku jak trend następnej bardziej złożonej fali. Fala korygująca dzieli się na trzy podfale. Porusza się w kierunku przeciwnym do trendu następnej bardziej złożonej fali.

Jak pokazuje rycina poniżej te podstawowe formacje budują pięciofalowe i trójfalowe bardziej złożone struktury (czy jak określał to Elliott struktury „wyższych stopni”).

Na powyższej ilustracji, fale 1,2,3,4 i 5 razem tworzą złożoną sekwencję impulsu, opisaną [1]. Struktura impulsowa fali (1) mówi, że notowania przy następnym wyższym stopniu trendu będą zwyżkować. Ostrzega również, że można oczekiwać składającej się z trzech fal korekty, w tym przypadku trendu spadkowego.

Po korekcie, fali (2), następują fale (3), (4) i (5), żeby zakończyć sekwencję impulsu złożonego wyższego stopnia oznaczonego, jako fala 1. W tym momencie pojawia się trójfalowa korekta tego samego stopnia, oznaczona jako fala 2.

Stosując zasadę fal Elliotta, naszym pierwszym zadaniem jest spojrzeć na wykresy notowań i zidentyfikować kompletne struktury pięciofalowe i trójfalowe. Tylko wtedy będziemy w stanie zinterpretować, gdzie znajduje się rynek i w którą stronę może zmierzać.

Stosując teorię Elliotta do jakiegokolwiek wykresu należy pamiętać, że teoria nie daje gwarancji, że rzeczywiście spełnią się przypuszczenia na niej oparte. Zamiast tego dostarcza obiektywnych środków, umożliwiających identyfikację prawdopodobieństwa wystąpienia przyszłych trendów na rynku. W każdej chwili istnieje jedna lub więcej możliwych interpretacji sytuacji. Dlatego bardzo ważne jest, żeby inwestor wnikliwie ocenił prawdopodobieństwo wystąpienia każdej z interpretacji.

Traktuj teorię fal Elliotta, jako mapę mówiącą jak poruszać się na rynku, a swoje pomysły inwestycyjne, jak podróż. Zaczynamy podróż ze szczegółowym planem, ale zmieniające się warunki mogą zmusić nas do zmiany trasy. Alternatywne interpretacje są znakami drogowymi, które czasem okazują się najlepszym możliwym rozwiązaniem.

Szczegółowe zasady stworzone przez Elliotta ograniczają liczbę możliwych prawdopodobnych interpretacji do minimum. Podczas analiza zazwyczaj uznaje się za preferowane te interpretacje, które spełniają największą liczbę wytycznych. Interpretacje alternatywne są niezwykle istotną częścią korzystania z teorii fal Elliotta.

Innym kluczem do stosowania teorii fal Elliotta są liczby Fibonacciego. Niewielu inwestorów zdaje sobie sprawę, że analiza rynku Fibonacciego była pionierskim dziełem R.N. Elliotta. Żeby skutecznie korzystać z liczb Fibonacciego należy najpierw poprawnie zinterpretować fale za pomocą teorii Elliotta. Elliott miał dwa najważniejsze spostrzeżenia dotyczące związku liczb Fibonacciego z falami. Po pierwsze, fale korygujące mają tendencję do naśladowania poprzednich impulsów tego samego stopnia w sposób odpowiadający proporcjom wynikającym z liczb Fibonacciego. Proporcje falowe często wynoszą: 38%, 50% i 62%. Po drugie, proste impulsy tego samego stopnia w bardziej złożonych strukturach mają tendencję do pozostawania w proporcjach zbieżnych z liczbami Fibonacciego.

Zasady interpretacji fal połączone z liczbami Fibonacciego są potężnym narzędziem tworzenia strategii inwestycyjnych i redukcji ryzyka. Stosowanie teorii fal Elliotta wspiera decyzje inwestorów dotyczące momentu wejścia na rynek, momentu wyjścia i momentu, w którym należy ze strategii zrezygnować. Tym samym, teoria fal Elliotta pozwala na identyfikację najbardziej prawdopodobnego trendu na rynku.

Podstawy teorii fal Elliotta zostały sformułowane przez samego Elliotta i są w pełni opisane w standardowych podręcznikach dotyczących analizy fal. Jednym z podręczników jest „Elliott Wave Principle — Key to Market Behavior” (polskie wydanie pt. „Teoria fal Elliotta”), napisany przez A.J. Frosta i Roberta R. Prechtera, Jr. (Prechter jest założycielem i przewodniczącym stowarzyszenia Elliott Wave International). Książka ocaliła teorię fal Elliotta od zapomnienia, sprawiła, że teoria zyskała akceptację na świecie i jest, być może, najbardziej wyrafinowanym rodzajem analizy technicznej. Trzeba pamiętać, że stosowanie teorii Elliotta jest proste, ale pełne opanowanie tego stosowania wymaga lat praktyki i ciężkiej pracy. Tym niemniej jednak, warto zainwestować czas, żeby nauczyć się poprawnej interpretacji fal. Istnieje kilka programów, bazujących na teorii fal Elliotta, które mają wyliczać najlepsze możliwe interpretacje fal. Jednak, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe zmienne na rynku, najlepiej zrobić to samemu.

Czym jest fala Elliotta i jak wygląda?

Fale Elliotta są podstawowymi strukturami teorii fal.

Teoria fal odkryta przez Ralpha Nelsona Elliotta mówi, że trendy zachowania społeczeństwa czy zbiorowości tworzą rozpoznawalne wzory. Elliott odkrył, że ciągle zmieniające się ceny akcji, okazują się mieć taką strukturę, która odzwierciedla podstawową harmonię natury. Z odkrycia rozwinął się racjonalny system analizy rynkowej. Elliott wyróżnił 13 struktur związanych z ruchami fal, które pojawiają się ponownie na wykresach cen w powtarzalnej formie, ale są niekoniecznie powtarzalne w czasie i nie mają powtarzalnej amplitudy. Elliott nazwał, zdefiniował i zilustrował te struktury. Struktury te, to fale Elliotta.

Na rynkach, postęp fali ostatecznie przyjmuje formę pięciu fal Elliotta o specyficznej strukturze. Jak można zauważyć poniżej podstawowe struktury fal Elliotta, czyli fale (1), (3) i (5) mają rzeczywisty wpływ na ruch kierunkowy. Fale (2) i (4) są przerwami skierowanymi przeciwnie do trendu.

Te dwie przerwy są niezbędne, żeby mógł pojawić się ogólny ruch kierunkowy. I mimo, że jest kilka wariantów fal Elliotta, wszystkie pasują do jednej podstawowej struktury, którą ilustruje rycina powyżej. Rynek akcji jest zawsze trzyma się podstawowej pięciofalowej struktury przy najwyższym stopniu trendu. Dzieje się tak, ponieważ pięciofalowa struktura impulsu jest nadrzędna w stosunku do pozostałych struktur.

Analiza fal Elliotta bazuje na teorii fal Elliotta, która mówi, że nastroje inwestorów są prawdziwą siłą napędową rynku akcji.

Robert Prechter, założyciel Elliott Wave International, wyjaśnia: „Teoria fal jest katalogiem dróg, które przechodzi zbiorowość przechodząc od dołka związanego ze skrajnym pesymizmem do zwyżki łączonej ze skrajnym optymizmem. Jest to opis procesu, jaki przechodzi istota ludzka, będąca częścią inwestującej zbiorowości, żeby zmienić emocje związane z hossą, na te związane z bessą. Ponieważ człowiek nie zmienia się szybko, to droga, jaką przebywa od skrajnego pesymizmu do skrajnego optymizmu i z powrotem, pozostaje bez zmian, bez względu na nowe i zewnętrzne wydarzenia.”

Dlatego, elementem analizy fal Elliotta jest odszyfrowywanie nastrojów zbiorowości ludzkiej poprzez badanie struktury fal rozwijających się na różnych rynkach akcji. Pracownicy Elliott Wave International używają analizy fal Elliotta do wszystkich głównych światowych indeksów, dlatego jesteśmy pewni, że możemy oszacować, kiedy nastroje inwestora wchodzą w trend.

Żeby korzystać z analizy fal Elliotta, trzeba zapoznać się z teorią fal Elliotta. Teoria fal Elliota umożliwia poprawne odszyfrowanie struktur falowych rozwijających się na każdym rynku akcji a potem prognozowanie, jakie struktury falowe mogą pojawić się, jako następne.

Po każdej unikalnej strukturze Elliotta, następują kolejne charakterystyczne struktury. Ostatecznie, analiza tych struktur pozwala analitykom przewidzieć, co może się stać w najbliższej przyszłości i co jeszcze ważniejsze, co się nie stanie.

Artykuł pochodzi z największego na świecie serwisu analizy technicznej został udostępniony dzięki współpracy Elliott Wave International & Infoinwestor.pl.

Rozwinięciem Tematyki będzie Wykład Michaela Maddena z Elliott Wave International (tłumaczony na język polski) podczas konferencji FxCuffs 2016 oraz Warsztatów na temat

„HOW TO MAXIMIZE YOUR FOREX TRADING SUCCESS USING THE ELLIOTT WAVE MODEL”

 Aby wziąć udział w FxCuffs 2016 i warsztatach Michaela Maddena

wybierz BILET GOLD i skorzystaj z 30% zniżki

(kod rabatowy:    warsztaty30    ) – http://rejestracja.fxcuffs.pl/