Opcje Up&Down

Opcje Up&Down

Jednym z najprostszych instrumentów pochodnych są opcje Up&Down. Up&Down dają możliwość zysku w sytuacji, gdy inwestor poprawnie przewidzi czy poziom instrumentu bazowego, w określonym czasie, znajdzie się powyżej bądź poniżej wyjściowego poziomu MID (wartość średnia BID oraz ASK). Opcje te mają krótkie terminy wygaśnięcia, od kilku do kilkudziesięciu minut. Ze względu na swój krótki okres trwania nie ma możliwości zamknięcia przed terminem wygaśnięcia, a inwestor nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z zamykaniem ich przed tym terminem.

opcje

 

Aby złożyć zlecenie należy wykonać pięć kroków:

1. Wybór instrumentu bazowego – klikając na szary przycisk, mamy możliwość wyboru instrumentu bazowego, na który ma opiewać opcja.
2. Zdefiniowanie wartości nominalnej inwestowanego kapitału – po wpisaniu jej w pole „Inwestycja PLN” system wycenia wartość wypłaty możliwej do osiągnięcia oraz stopę zwrotu z inwestycji. Pamiętając, że minimalna wartość opcji to 10 USD, a maksymalna 2500 USD.
3. Określenie czasu ważności opcji – mamy możliwość wyboru jednej z sześciu dat ważności. Po jej sprecyzowaniu w niebieskim polu pojawia się czas pozostały do wygaśnięcia.
4. Wyznaczenie kierunku rozwoju rynku – jeśli uważasz, że w wybranym przez Ciebie terminie wygaśnięcia Twój instrument bazowy będzie powyżej wyświetlanego poziomu MID –kliknij strzałkę zieloną. Jeżeli uważasz, że będzie odwrotnie – kliknij czerwoną.
5. Realizacja opcji – po wybraniu żądanej strzałki z kroku nr 4. W okienku pojawi się przycisk „Realizuj”. Pamiętaj jednak, że masz 5 sekund na jej realizację.