Analiza techniczna – wprowadzenie

0
2827

Wprowadzenie

Narzędziami często wykorzystywanymi przez inwestorów są wskaźniki i oscylatory analizy technicznej. Zostały stworzone z myślą o pomocy w identyfikowaniu pewnych stanów rynku i w ten sposób generowaniu odpowiednich sygnałów. Można je podzielić na podążające za trendem i te, które sygnalizują punkty zwrotne. Generalnie do pierwszej grupy zalicza się przede wszystkim wskaźniki, a do drugiej oscylatory.

Jakość sygnałów jest zależna od wpisanych parametrów, dlatego w celu ograniczenia ryzyka generowania fałszywych sygnałów, podejmowane decyzje powinny być oparte na grupie wybranych wskaźników. Nie należy jednak przesadzać z ich ilością, bowiem zbyt duża liczba może prowadzić do błędnych wniosków.

Trudności z tymi narzędziami analizy technicznej na jakie może natrafić początkujący inwestor są takie, że mogą tracić na użyteczności przy źle dobranych grupach wskaźników lub parametrach. Najlepszym przykładem są oscylatory wykupienia – wyprzedania, które na silnie trendowych rynkach przedwcześnie dają sygnały do zamykania pozycji (lub otwierania pozycji antytrendowych). Sygnały oparte na przecięciu średnich mogą natomiast dawać mylne sygnały w trendach bocznych.

Poniżej zostaną przedstawione najbardziej popularne wskaźniki oraz oscylatory i ich podstawowe metody interpretacji. Zdarza się jednak, że niektórzy trader’y stosują bardziej wyrafinowane techniki korzystania z wymienionych wskaźników wprowadzając różne modyfikacje i udoskonalenia.