Analiza techniczna - Wskaźnik ACC

Wskaźnik ACC

Wskaźnik Acceleration (ACC) monitoruje przyspieszenie trendu, a obliczany jest na podstawie wskaźnika Momentum. Choć trader’y stosują go zazwyczaj do krótkoterminowych inwestycji ma również zastosowanie w średnim horyzoncie czasowym. Oscylator fluktuuje wokół linii równowagi, linii 0. Kiedy zbliża się do lokalnego minimum lub co lepiej tworzy nowy dołek, zazwyczaj zwiastuje to stworzenie lokalnego dołka na wykresie. Z kolei dojście do lokalnego maksimum lub co lepiej, stworzenie wyższego szczytu przez wskaźnik zazwyczaj prognozuje osiągnięcie lokalnego szczytu przez cenę (pomarańczowe linie). Głównym zadaniem osoby używającej ten oscylator jest obserwacja ekstremalnych poziomów jakie generuje.

Czasami można jednak zaobserwować rozbieżność pomiędzy ruchem ACC, a ceną instrumentu. Mamy wówczas do czynienia z dywergencją, która ma miejsce, gdy coraz to niżej położone dołki na oscylatorze nie znajdują potwierdzenia w coraz to niżej położonych dołkach na wykresie – jest to dywergencja byka. Lub gdy coraz to wyżej położone szczyty na oscylatorze nie znajdują potwierdzenia w coraz to wyżej położonych szczytach na wykresie – jest to dywergencja niedźwiedzia.

 

wskazniki i oscylatory Poniżej na wykresie wyrysowała się dywergencja byka (czerwona linia). Oscylator wskazywał na możliwość wyczerpania się siły trendu spadkowego, poczym nastąpiło wyhamowanie trendu spadkowego i ukształtowanie się trendu horyzontalnego (zielony box).

wskazniki i oscylatory

Powiązane artykuły