Zarządzanie pozycją

Zarządzanie pozycją

Prawdopodobnie największym problemem dla początkujących inwestorów jest zidentyfikowanie dobrego momentu wejścia w pozycję. Osoby te poświęcają dużo czasu na znalezienie takiego systemu, który ma przynieść jak najwięcej zyskownych transakcji. Jest to jak najbardziej słuszne podejście. Odpowiedni system to również taki, który nie tylko wskaże, gdzie należy zająć pozycję, ale również taki jak odpowiednio zarządzać pozycją. W zależności od tego jaki model do zawierania transakcji przyjmie inwestor, zarządzanie odpowiednio będzie się różniło.

Przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji inwestor powinien skupić się nie tylko na miejscu, gdzie wejdzie w pozycję, ale też gdzie ustawi zlecenie obronne Stop Loss (SL). Większość inwestorów nie ustawiając SL będzie skazana na utratę znacznej części swojego kapitału, dlatego też niezbędne jest ustawianie tych zleceń. Część inwestorów w trakcie inwestowania przesuwa SL, co również jest błędną metodą. Na pewno pojawią się takie transakcje, gdzie przesunięcie Stop Lossów spowoduje uratowanie części pozycji, jednak w dłuższej perspektywie pojawią się transakcje stratne, które przyczynią się do znacznej straty kapitału. Dodatkowo tego typu sytuacje prowadzą do nadmiernych zbędnych emocji. Im więcej tego typu transakcji tym ryzyko utraty kapitału będzie wyższe.

 W celu skutecznego zarządzania pozycją należy znać odpowiedzi na cztery pytania:

  • Gdzie wejść w pozycję?
  • Gdzie ustawić zlecenie Stop Loss?
  • Gdzie ustawić zlecenie Take Profit?
  • Jeżeli inwestor zamyka część zyskownej pozycji, gdzie ustawić kolejny Take Profit oraz gdzie przestawić zlecenie Stop Loss?

W dalszej części tego opracowania pokażemy konkretne przykłady zarządzania pozycją na poziomach wsparcia i oporu.

Przykład 1

Skupmy się na parze EURUSD, wykres 15min.

Założenie – kupujemy na wsparciach, sprzedajemy na oporach.

 

zarządzanie pozycją

Po gwałtownym przebiciu wsparcia cena zaczęła się konsolidować. Należy poczekać aż cena zawróci w rejon ostatniego wsparcia, który ma stać się oporem.

zarządzanie pozycją

Ustawiamy zlecenie Stop Loss oraz pierwszy poziom, gdzie ma być zamknięta część pozycji (ustalamy ją na 60%).

zarządzanie pozycją

Po zrealizowaniu zysku, SL przestawiamy w miejsce, gdzie było realizowane zlecenie sprzedaży. Kolejny poziom Take Profit ustawiamy na poziomie 1.3371. Po zrealizowaniu zysku na kolejnym poziomie zamykamy 30% pozycji. Pozostawiamy 10% pozycji na rynku.

zarządzanie pozycją

Ostatni trzeci Take Profit ustawiamy na ostatnim ważnym wsparciu, dodatkowo jest to okrągły poziom 1.3300, gdzie inwestorzy często lubią respektować okrągłe poziomy.

zarządzanie pozycją

Po zrealizowaniu ostatniego zysku można podsumować całą transakcję. W sumie na jednej transakcji można było zarobić 140 pipsów.

zarządzanie pozycją

Przykład 2 Tym razem przeanalizujemy parę USDCAD. Na wykresie wyraźnie widać, że mamy do czynienia z silnym trendem spadkowym w ostatnich dwóch tygodniach. Zakładając iż trend dalej będzie spadkowy należy oczekiwać korekty i wejścia w pozycję na oporach. Najbliższym oporem będzie poziom 1.0320.

zarządzanie pozycją

Zakładając, że cena dojdzie do końca dnia w rejony 1.0320 można założyć iż przy zamknięciu sesji w USA inwestorzy nie będą mieli już siły na przebicie tego poziomu, będzie można złożyć zlecenia sprzedaży USDCAD.

zarządzanie pozycją

W momencie gdy cena dotarła do poziomu 1.0320 zostało zrealizowane zlecenie Sell. Stop Loss został ustawiony 15 pipsów powyżej ważnego oporu, a pierwszy Take Profit (30 pipsów) został umieszczony w okolicach wcześniejszej konsolidacji. Po zrealizowaniu pierwszego poziomu TP o wysokości 30 pipsów można zamknąć 50% pozycji. Kolejny TP został ustawiony w okolicach ostatnich dołków. Zlecenie SL zabezpieczające potencjalną stratę zostało przestawione w miejsce gdzie została otwarta pozycja na poziomie 1.0320.

zarządzanie pozycją

Po zrealizowaniu ostatniego zlecenia TP inwestor zamyka 30% pozycji i generuje zysk na poziomie 60 pipsów.

zarządzanie pozycją

Po zrealizowaniu zysku inwestor pozostawia na rynku 20% pozycji ponieważ uważa iż trend nadal będzie spadkowy. Poziom SL przestawia ponad ostatnią korektę wzrostową.

zarządzanie pozycją

Po wielokrotnym odbiciu ceny z poziomu 1.0262 dolar kanadyjski zaczyna umacniać się i przebija ostatni poziom SL. Podsumowując, inwestor przy jednej transakcji zarobił 105 pipsów.