Najlepszy Broker Forex i CFD

0
3881
Najlepszy broker Forex i CFD

Zanim zdecydujemy się na wybór brokera, warto wiedzieć dokładnie, czym właściwie jest broker, na czym polega specyfika rynku forex oraz jak inwestować w kontrakty CFD. 

Broker to nic innego jak specjalna instytucja finansowa, dzięki której otrzymujesz dostęp do rynku wymiany walut i możliwość inwestowania na rynku Forex. Oznacza to, że u brokera możesz otworzyć rachunek inwestycyjny, w ramach którego otrzymasz dostęp do platformy transakcyjnej, która jest narzędziem umożliwiającym Ci inwestowanie środków w poszczególne pary walutowe lub inne dostępne instrumenty, takie jak surowce, indeksy, fundusze ETF, a także czasem akcje oraz kryptowaluty. Zakres dostępnych instrumentów zależy od wielkości oferty danego brokera.

Forex to rynek walutowy o charakterze pozagiełdowym, w ramach którego różne podmioty w tym także inwestorzy indywidualni oraz instytucjonalni zawierają transakcje kupna – sprzedaży walut z całego świata przez 24h na dobę, pięć dni w tygodniu za pomocą wspomnianej wcześniej platformy transakcyjnej. Jest to największy i najbardziej płynny rynek na świecie. Szacuje się, że dzienny obrót na tym rynku wynosi biliony dolarów. 

Czym jest CFD?

Skrót CFD pochodzi od angielskiej nazwy Contract for differences, co po polsku oznacza kontrakt na różnicę kursową. Najprościej rzecz ujmując, jest to umowa pomiędzy dwiema stronami transakcji: dostawcą kontraktu oraz nabywcą kontraktu, czyli inwestorem. W ramach tej umowy obie strony zakładają, że strona sprzedająca kontrakt zapłaci różnicę wynikającą z aktualnej wartości kontraktu, a ich wartości w dniu ustalania kontraktu. W sytuacji, kiedy różnica ta jest ujemna, to kupujący pokrywa koszty względem sprzedającego. Taki kontrakt nazywany jest instrumentem pochodnym, którego główną cechą charakterystyczną jest fakt, że żadna ze stron nie jest właścicielem zawartych w kontrakcie aktywów. Co więcej instrumenty CFD wykorzystują dźwignię finansową (zwaną również lewarem), dzięki której można zainwestować znacznie mniejszy kapitał w stosunku do możliwie osiągniętych zysków, bądź poniesionych strat. Inwestowanie w instrumenty CFD daje możliwość osiągnięcia zysku zarówno na wzrostach cen aktywów, jak i ich spadkach. 

Po czym rozpoznać dobrego brokera?

Zanim zdecydujesz się na otwarcie rachunku inwestycyjnego, warto zapoznać się z podstawowymi kryteriami, wg. których porównywani są brokerzy na różnego rodzaju rankingach brokerów. Ważne, aby instytucja, której powierzysz swoje środki pod inwestycje była spółką godna zaufania, jej oferta atrakcyjna oraz konkurencyjna, a jakość obsługi klienta na najwyższym poziomie. Im więcej informacji jesteś w stanie znaleźć na temat danego brokera tym lepiej. W pierwszej kolejności musisz zastanowić się jakie są twoje prywatne wymagania i potrzeby wobec usług oferowanych przez brokera. W dalszej części artykułu znajdziesz kilka propozycji, które powinny znaleźć się w twoim kryterium poszukiwania najlepszego brokera rynku Forex i CFD. Możesz je zweryfikować samodzielnie, odwiedzając strony brokerów i czytając opinie klientów na ich temat, albo skorzystać z rankingów brokerów Forex i CFD, których nie brakuje w sieci. 

Więcej na temat, jak eybrać najlepszego brokera Forex i CFD przeczytasz tutaj.

Nadzór prawny

Brokerzy mogą świadczyć swoje usługi tylko na podstawie zezwoleń i licencji obowiązujących na terenie kraju, gdzie znajduje się siedziba firmy. Wystawiane są one przez specjalne instytucje nadzoru finansowego, których obowiązkiem jest kontrolowanie rozwoju rynku finansowego i czuwanie nad praworządnością instytucji finansowych w danym kraju. Ma to na celu zapewnienie stabilności i prawidłowego funkcjonowania branży rynków finansowych. Poza tym instytucje takie mają obowiązek udzielania informacji o podmiotach, nad którymi sprawują nadzór, a także ostrzegać je i zapobiegać zjawiskom nieuczciwych praktyk i różnego rodzaju niebezpieczeństwom związanym z funkcjonowaniem rynku finansowego. Tylko uczciwi i warci zaufania brokerzy posiadają licencje i znajdują się pod stałym nadzorem takich instytucji. Do najważniejszych organów kontroli rynków finansowych na świecie należą: FCA, CySEC oraz KNF. Pamiętaj, że informacja o tym, że broker jest regulowany nie wystarczy. Konieczna jest informacja, który podmiot sprawuje nadzór, ponieważ specyfika każdego regulatora różni się od pozostałych.

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych w Polsce. Do głównych zadań Komisji należy dbanie o prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego w Polsce, rozwijanie konkurencyjności, podejmowanie działań edukacyjno – informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, sprawowanie nadzoru prawnego nad rynkiem finansowym i inne. Celem tych działań jest zapewnienie stabilnej sytuacji oraz bezpieczeństwa wszystkim  podmiotom rynku finansowego w Polsce. 

FCA – Financial Conduct Authority jest organem nadzoru finansowego w Wielkiej Brytanii. Reguluje instytucje finansowe świadczące usługi na rzecz konsumentów oraz utrzymuje integralność rynków finansowych w Wielkiej Brytanii. Działania FCA są niezależne od brytyjskiego rządu, dzięki czemu nie jest ukierunkowany politycznie. Do zadań komisji należy dyktowanie standardów oraz ustanawianie ram prawnych dla funkcjonowania podmiotów finansowych na brytyjskim rynku. Może także prowadzić własne śledztwa na tle wszelkiego rodzaju nadużyć i przestępstw finansowych, których dopuściły się nie tylko organizacje czy instytucje finansowe, ale także osoby fizyczne. Jest to jedna z najbardziej znanych instytucji nadzoru finansowego na świecie.

CySEC – Cyprus Securities and Exchange Commission to organ nadzoru finansowego na Cyprze.  Jako państwo członkowskie UE, regulacje i operacje finansowe CySEC są zgodne z europejskim prawem harmonizacji finansowej MiFID. Znaczna liczba zagranicznych detalicznych brokerów forex uzyskała licencję tej instytucji. CySEC sprawuje nadzór oraz kontroluje cypryjskie giełdy oraz przeprowadzane tam transakcje. Ponadto kontroluje instytucje finansowe na Cyprze pod kątem przestrzegania prawa. Jest uprawniona do nakładania kar i sankcji administracyjnych na brokerów, domy maklerskie, doradców inwestycyjnych, a także osoby fizyczne, które podlegają przepisom prawa giełdowego. CySEC cieszy się pozytywną opinią na arenie międzynarodowej. 

Biorąc pod uwagę szeroki zakres kontroli powyższych instytucji, wiesz już jak ważne jest, aby wybierać tylko tych brokerów, którzy posiadają odpowiednią licencję do prowadzenia tego typu działalności. W Polsce brokerem, który znajduje się pod nadzorem KNF jest m.in. XTB. Ze względu na swoją międzynarodową działalność, XTB znajduje się również pod nadzorem dwóch pozostałych wyżej wymienionych regulatorów. Jest to jeden z największych brokerów Forex i CFD na świecie, działający od 2005 roku. Ponad to podlega on pod system rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo Twoich środków. Dodatkowym atutem jest fakt, że XTB jest notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, co świadczy o transparentności spółki, czyniąc ją jeszcze bardziej wiarygodną i godną zaufania.

Modele działania brokerów rynku Forex i CFD

To według jakiego modelu powinien działać twój broker, zależy od twoich indywidualnych potrzeb. Każdy model ma swoje mocne i słabe strony, a to jaki będzie odpowiedni dla Ciebie, zależy od tego, czego oczekujesz od usługi danego brokera. Dlatego w trakcie poszukiwań najlepszego brokera Forex i CFD warto zwrócić uwagę na to, wg. jakiego modelu działa i jaki to będzie miało wpływ na prowadzenie twojego konta inwestycyjnego. 

Wyróżniamy trzy podstawowe modele funkcjonowania:

  • Market Maker (MM)
  • Electronic Communication Network (ECN)
  • Straight Through Processing (STP)

Market Maker to model, w którym broker jest drugą stroną twoich transakcji. W tym modelu nie masz bezpośredniego dostępu do rynku Forex, to co widzisz to odwzorowanie rynku udostępnione Ci przez brokera, u którego masz konto. Jest to jeden z najczęściej wybieranych rodzajów usług brokerskich. Dlaczego? Głównie dzięki bardzo dużej płynności, szerokiemu asortymentowi instrumentów, w tym też tych egzotycznych, brak wymagań co do minimalnej wpłaty depozytu, a także brak wymogu ponoszenia kosztów prowizji przy zamknięciu lub otwarciu transakcji.

Electronic Communication Network (ECN) – w tym modelu broker pełni rolę pośrednika pomiędzy inwestorem, a rynkiem. To co otrzymujesz, to zaawansowane rozwiązania technologiczne, dzięki którym masz możliwość składania zleceń do globalnych dostawców płynności, takich jak: JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley czy Deutsche Bank. Zlecenia są widoczne w arkuszach zleceń i zawierane są po najlepszym dostępnym kursie kupna/sprzedaży. 

Straight Through Processing (STP) – w tym modelu broker dostarcza transakcje swoich klientów bezpośrednio do tzw. dostawców płynności, przez co rozumieć należy banki inwestycyjne, innych brokerów forex, fundusze inwestycyjne i hedgingowe. W tym modelu masz możliwość wejścia na prawdziwy rynek walutowy bez konieczności ponoszenia dużych nakładów finansowych. 

Platforma transakcyjna

Platforma transakcyjna to narzędzie, dzięki któremu możesz faktycznie zawierać transakcje na rynkach finansowych za pośrednictwem łącza internetowego. Dlatego tak ważne jest, aby to narzędzie było zaawansowanym i dobrym rozwiązaniem technologicznym, z jak najmniejszą ilością usterek czy niedociągnięć, gdyż to właśnie od dobrze działającej platformy zależą losy twoich inwestycji. Większość brokerów udostępnia swoim klientom platformy oferowane przez wyspecjalizowanych dostawców rozwiązań technologicznych. Taką platformą jest np. Meta Trader 4, najstarsza znana platforma handlowa, za pomocą której inwestowanie rozpoczynali pierwsi inwestorzy. Są także brokerzy, którzy obok tych zewnętrznych platform, oferują również swoje autorskie technologie, które nierzadko okazują się lepszym rozwiązaniem dla klientów, chociażby ze względu na szybszy okres aktualizacji i bardziej elastyczne dopasowanie do potrzeb klientów. Przykładem takiej platformy jest xStation – autorska platforma Domu Maklerskiego XTB. 

xStation cieszy się dużym uznaniem w środowisku traderskim. Wyróżniona została w licznych konkursach a przy tym cieszy się opinią najlepszej platformy wśród użytkowników. Podstawową zaletą xStation 5 jest przede wszystkim prostota i łatwość obsługi. Każdy, zarówno początkujący, jak i zaawansowany inwestor szybko poradzi sobie z odnalezieniem najważniejszych funkcji oraz ustawieniami interfejsu. Co więcej, poza dostępem do wszystkich instrumentów z oferty XTB, ma także wbudowany kalkulator, który przelicza automatycznie wszystkie parametry oraz koszty zawarcia danej transakcji. Kalendarz makroekonomiczny dostarcza na bieżąco najważniejsze informacje z rynku, które użytkownik ma możliwość odsłuchiwać na żywo, dzięki czemu może szybciej reagować na zmiany zachodzące na rynku. Wśród najważniejszych narzędzi analizy technicznej, xStation zawiera wskaźnik Ichimoku, Bollinger Bands, mierzenia Fibonacciego, Ganna, oznaczenia znane z teorii fal Elliotta i wiele innych. Dodatkowym atutem tej platformy jest dostęp do sentymentu rynku oraz skanera akcji i ETF-ów. 

Jak poznać dobrą platformę transakcyjną? Przede wszystkim zwracaj uwagę na obecność niezbędnych narzędzi do analizy technicznej, wskaźników, funkcji rysowania po wykresie, analiz i statystyk oraz dostęp do najważniejszych i bieżących informacji z rynku i ze świata. Jeśli jesteś początkującym traderem, zwróć uwagę na układ interfejsu, czy jest on dla Ciebie intuicyjny, nie jest zbyt skomplikowany oraz czy znalezienie poszczególnych funkcji nie sprawia Ci wiele trudności. Większość autorskich platform posiada również tzw. API (Application Programming Interface), co umożliwia tworzenie własnych strategii i rozwiązań. Jakość i zaawansowanie oferowanych platform u danego brokera to kolejne ważne kryterium w rankingach najlepszego brokera Forex i CFD. Pamiętaj, że zanim otworzysz rachunek rzeczywisty, zawsze masz możliwość potrenować na koncie demonstracyjnym. Jest to platforma, na której inwestujesz wirtualnymi środkami. Oznacza to, że aby zacząć zawieranie transakcji, nie musisz ponosić realnego ryzyka związanego z utratą własnych środków, tylko w pierwszej kolejności esz opanować funkcjonalność platformy i umiejętności zawierania transakcji za pomocą fikcyjnych środków udostępnionych przez brokera. 

Obsługa klienta w języku polskim

Może wydawać Ci się to oczywiste, ale wiedz, że nie każdy broker działający w Polsce zapewnia obsługę klienta w języku Polskim. Dlatego ze względu na dość skomplikowany rodzaj usługi warto, abyś mógł liczyć na wsparcie w swoim ojczystym języku. Nie daj się zmylić stroną internetową. Wiele brokerów dysponuje witryną w języku polskim. Kiedy jednak zdecydujesz się na kontakt telefoniczny poprzez infolinię, okazuje się, że kontaktujesz się z zagranicznym konsultantem mówiącym jedynie w języku angielskim. Kwestia ta jest o tyle ważna, że w grę wchodzą Twoje prywatne środki, a bariera językowa może prowadzić do wielu nieporozumień, mającymi skutki np. w nieprzewidzianych opłatach dodatkowych, którymi zostanie obciążony Twój rachunek. 

W XTB komfort i satysfakcja klientów stawiana jest na pierwszym miejscu. Dział obsługi klienta zapewnia wsparcie w każdym języku, który obowiązuje w krajach, gdzie znajdują się oddziały firmy. Także strona internetowa jest dostępna we wszystkich wariantach językowych. Dzięki temu możesz mieć pewność, że oferta będzie dla Ciebie jasna, a w razie pojawienia się jakiegokolwiek problemu, uzyskasz bezpośrednią pomoc od opiekuna rachunku, mówiącego w Twoim języku.

Kraje, w których XTB ma oddziały i oferuje obsługę klienta w lokalnym języku
Źródło: xtb.com/pl

Opłaty

Przy wyborze brokera zwracaj uwagę na wszelkie opłaty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku. Najczęściej ponoszone koszty to opłata za otwarcie rachunku, za prowadzenie rachunku, wielkości spreadów, wysokość pobieranych prowizji oraz punkty swapowe. Nikt nie lubi  być zaskakiwany w tym temacie. Ważne aby twój broker w jasny i klarowny sposób przekazywał wszystkie informacje na temat dodatkowych opłat. Wszelkie zabiegi ukrywania kosztów świadczą o braku profesjonalizmu i podważają wiarygodność takiego brokera.

Informacje na temat wszystkich kosztów związanych z prowadzeniem rachunku inwestycyjnego powinieneś znaleźć na stronie danego brokera, najczęściej w zakładce “Informacje o rachunku” lub podobnej. Opłaty dotyczące zawierania transakcji powinny znajdować się w jednym miejscu i być zaprezentowane w sposób jasny i zrozumiały dla klienta. 

W XTB masz możliwość założenia dwóch rodzajów rachunku, tj. STANDARD oraz PRO. W przypadku rachunku STANDARD twoim głównym kosztem związanym z otwarciem lub zamknięciem transakcji jest spread, natomiast na rachunku PRO otrzymujesz niższy spread, ale od każdej transakcji zostanie ci naliczona dodatkowa prowizja. To od Ciebie zalezy, jaki sposób naliczania kosztów inwestycyjnych odpowiada ci bardziej i będzie bardziej opłacalny dla twojego kapitału i strategii inwestycyjnej. W XTB każdy z tych rachunków otworzysz bezpłatnie. Nie kosztuje cię także nic prowadzenie takiego rachunku. Jednak pamiętaj, aby wykonać co najmniej jedną transakcję w ciągu roku (365 dni). W przypadku zupełnego braku aktywności na rachunku, zostanie ci naliczana opłata za utrzymanie rachunku wysokości 10 euro miesięcznie. Wykonanie przynajmniej jednej transakcji lub brak jakicholwiek środków na rachunku, zapobiegnie dalszemu naliczaniu opłaty dodatkowej na kolejne 365 dni. 

Zarówno z poziomu konta STANDARD jak i PRO, otrzymasz dostęp do ponad czterech tysięcy instrumentów pochodnych, w tym CFD na: waluty, indeksy, surowce, kryptowaluty, akcje, ETF-y oraz instrumenty giełdowe takie jak akcje i ETF-y polskie oraz z zagranicy. 

Dodatkowe kryteria oceny brokera, na które warto zwrócić uwagę

Dostęp do szkoleń 

Inwestowanie na rynku finansowym to nie jest łatwa profesja. Tym bardziej dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z inwestowaniem. Najlepszym sposobem na poprawę wyników finansowych jest nieustanne poszerzanie wiedzy w zakresie analizy technicznej oraz bieżące rozeznanie w sytuacji ekonomicznej na świecie, mającej wpływ na zmiany cen, jak również systematyczna praktyka, testowanie nowych układów geometrycznych, co razem składa się na nieustanny rozwój i ciągłą edukację. Szukając swojego brokera warto zwrócić uwagę, czy i jaki zakres pomocy edukacyjnej oferuje i jak dużo możemy się nauczyć z oferowanych  przez niego szkoleń. 

Dobry broker to taki, który dba o edukację swoich klientów, zależy mu na podnoszeniu świadomości inwestycyjnej oraz szerzeniu merytorycznych treści dotyczących inwestowania na rynku forex. Wybieraj więc tylko takich brokerów, którzy nieustannie poszerzają zakres szkoleń, rozwijają się w zakresie edukacji swoich klientów, oferują możliwość spotkań edukacyjnych oraz mnogość materiałów na temat każdego stylu inwestowania i różnorodnych strategii inwestycyjnych. 

XTB oferuje dostęp do kursów z ekspertami takimi jak:Grzegorz Moskwa, Trader21, Rafał Glinicki, Mieczysław Siudek, czy Albert Longterm Rokicki. Zarówno początkujący, jak i zaawansowany inwestor znajdzie tam treści dostosowane do swojego poziomu i z satysfakcją będzie poszerzał swoje umiejętności traderskie. Obok całej masy e-booków, książek i raportów, znajdziesz wartościowe szkolenia online w formie wielogodzinnych nagrań wideo ze znanymi inwestorami ze sceny traderskiej, którzy dzielą się swoimi strategiami inwestycyjnymi. Ponadto masz także dostęp do codziennych analiz rynkowych prowadzonych przez profesjonalnych analityków rynków finansowych, którzy na codziennym webinarium omawiają kluczowe w danym okresie rynki, analizują układy wykresów pod kątem analizy technicznej i omawiają najważniejsze wydarzenia ze świata, mające bezpośredni wpływ na nastroje inwestorów. 

Oferta

Brokerzy prześcigają się między sobą z różnorodnością ofert, gdyż możliwości inwestycyjne na rynku są naprawdę bardzo szerokie, więc same kontrakty CFD już dawno przestały być standardem. Obecnie wśród dostępnych instrumentów inwestycyjnych znajdziemy obok CFD na waluty, również CFD na surowce (ropa, złoto, kukurydza, kakao, cukier, pszenica), akcje oraz fundusze ETF. Coraz częściej wśród oferowanych instrumentów pochodnych pojawiają się także CFD na kryptowaluty.

Uzyskując dostęp do tak szerokiego wachlarza możliwości inwestycyjnych nie mozna zapominac o dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego. Oznacza to, aby dbać o różnorodność instrumentów w swoim portfelu i nie inwestować wszystkich środków na koncie w jeden instrument bądź rodzaj instrumentów. Rynki bywają na tyle nieprzewidywalne, że w ramach rozsądnego zarządzania ryzykiem należy zadbać o zróżnicowanie instrumentów, w które inwestujemy nasze środki pieniężne. 

Dom Maklerski XTB w swojej ofercie posiada ponad cztery tysiące instrumentów pochodnych, w ramach których możesz wybierać spośród CFD na waluty, surowce, indeksy, kryptowaluty, akcje, obligacje oraz ETF-y. Ponadto różnorodność instrumentów nie ogranicza się jedynie do tych krajowych, ale możesz wybierać spośród propozycji z różnych zakątków świata. W ramach rynku forex XTB daje Ci aż 48 par walutowych, poza tym masz także możliwość inwestowania w prawdziwe akcje spółek z całego świata. 

Wielkość pozycji

Będąc początkującym inwestorem nie powinieneś narażać się na zbyt duże ryzyko. Oznacza to, że aby wdrożyć się w specyfikę danego rynku, zaznajomić się z platformą oraz opanować podstawowe schematy analizy technicznej dobrze, abyś rozpoczął od konta demo. Kiedy już zdecydujesz się na otwarcie rachunku rzeczywistego, stawiaj swoje pierwsze kroki na małych pozycjach. Istotne jest zatem, abyś wiedział, zanim zdecydujesz się na otwarcie rachunku u danego brokera, że umożliwi ci on zawieranie transakcji na małych pozycjach. 

W nomenklaturze inwestycyjnej wielkość pozycji określana jest pojęciem “lota”. Wielkość jednego lota daje nam 100 000 jednostek waluty bazowej. Przekładając to na konkretny przykład, kiedy usłyszysz, że kupiono 1 lota na parze GBP/USD oznaczać to będzie pozycje równą 100 000 funtów. Jeden lot dzieli się na mniejsze jednostki takie jak mini lot (0,1 lota) oraz mikro lot (0,01 lota). 

To ważne, aby broker u którgo zamierzasz otworzyć swój pierwszy rachunek inwestycyjny, mógł zaoferować Ci otwieranie małych pozycji, tzn. na mikro albo mini lotach. W XTB masz obie możliwości, a dodatkowo przed otwarciem pozycji na platformie xStation otrzymujesz zarówno informacje o wielkości kontraktu w lotach jak i w jednostkach. Jest to bardzo przydatne zwłaszcza na początku, gdy dopiero wdrażasz się w świat inwestycyjny i własnoręczne obliczenia dużo bardziej narażone mogły by być na błąd. 

Rankingi, opinie i porównywarki brokerów w sieci

Jak przed podjęciem każdej decyzji, tak samo przed wyborem swojego najlepszego brokera warto zrobić najpierw rozeznanie w branży i poznać głównych graczy. Zasięgnij opinii klientów na forach branżowych i portalach społecznościowych. Pamiętaj aby być czujnym, gdyż w sieci krąży masa nieprawdziwych informacji, dlatego staraj się korzystać ze sprawdzonych źródeł. Obecnie brokerzy biorą udział w wielu konkursach otrzymując tym samym liczne nagrody i tytuły uznania za jakość oferowanych usług. Na to też warto zwracać uwagę podczas rekonesansu. 

XTB zdobyło liczne nagrody w czasie swojej 15-letniej działalności. Poniżej znajdziesz listę tych najważniejszych: 

  • 2019 Best in class (Top 7 best brokers in the world) 2019 by ForexBrokers
  • 2019 Najlepszy Polski Broker Forex wg. Invest Cuffs
  • 2019 Najlepszy Polski Broker CFD wg. Invest Cuffs
  • 2019 Best CFD Cryptocurrency Broker as rated by Good Money Guide
  • 2019 Best CFD Broker as rated by BrokerChooser
Prestiżowe nagrody przyznane XTB