Daniel Schittek

Rynek finansowy w obszarze moich zainteresowań był od dłuższego czasu, a wybór studiów ekonomicznych pomógł mi dokładniej poznać jego funkcjonowanie. Jednak to dopiero zetknięcie się z rynkiem forex obudziło we mnie prawdziwą pasję i żądzę poznania wszystkich tajników tego niezwykle wymagającego rynku. W ten sposób w 2011 roku rozpocząłem swoja przygodę z inwestowaniem.
Moje inwestycje mają charakter średnio oraz krótkoterminowy, a proces decyzyjny wspierany jest przez rzetelną analizę makroekonomiczną, która pomaga ocenić i zmniejszyć ryzyko inwestycji, a także lepiej zrozumieć obecnie panujące trendy. Narzędziem, które służy mi do określenia najlepszego momentu do zawarcia transakcji jest analiza techniczna. Najbardziej fascynuje mnie geometria i harmoniczność ruchów cenowych, których zrozumienie daje przewagę nad innymi uczestnikami danego rynku. Skuteczność klasycznych metod analizy technicznej sprawia, że jest to narzędzie, które wykorzystuję najczęściej w swoich prognozach i szukaniu okazji inwestycyjnych. Głównie inwestuję na rynku walutowym i indeksach, ale także na rynku surowców i metali szlachetnych. W ostatnim czasie w obszarze moich zainteresowań pojawiły się również akcje, szczególnie spółek z GPW.
Sam wykres służy mi do badania i analizowania reakcji i zachowania ludzi, a element psychologii w finansach uważam za klucz do sukcesu, gdyż cena instrumentu finansowego powstaje właśnie w umysłach ludzi. Dlatego to właśnie kładę nacisk na rozwój swoich umiejętności w tym kierunku – bo warto „słuchać co rynek mówi o innych, a nie co inni mówią o rynku”.
Czas wolny lubię spędzać w towarzystwie znajomych, a także uprawiając sporty w tym zwłaszcza jazdę konną. Przyjemność sprawia mi również gra w szachy oraz śledzenie nowinek z dziedziny astronomii.