Słownik

George Soros

finansista amerykański pochodzenia węgiersko-żydowskiego, jeden z najbardziej znanych spekulantów walutowych, znany jako człowiek, który złamał Bank Anglii.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, GPW

spółka akcyjna powołana przez Skarb Państwa. Zadaniem GPW jest organizacja obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Obrót regulowany jest przez regulamin giełdy, szczegółowe zasady obrotu giełdowego, Komisję Nadzoru Finansowego.

Głębokość rynku

daje możliwość obserwowania najlepszej ceny kupna/sprzedaży oraz transakcji zawieranych w obu kierunkach, co może wpłynąć na podejmowanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o informacje o rozmiarze dokonywanych transakcji

GTC (Good-Till-Cancelled)

zlecenie ważne do odwołania. Zlecenie zakupu lub sprzedaży waluty po ustalonej cenie, ważne do momentu odwołania zamówienia przez klienta.