Słownik

Niedźwiedź

(w żargonie inwestorów) osoba, która sprzedaje instrumenty finansowe w celu osiągnięcia zysku na spadających cenach lub po prostu zamykająca pozycje długie (więcej patrz też Rynek Niedźwiedzia).