T+3

okres rozliczeniowy dla transakcji na akcjach, zbywalnych prawach do akcji, certyfikatach inwestycyjnych oraz ETFach na rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Take Profit

rodzaj zlecenia oczekującego, które automatycznie zamknie daną transakcję w przypadku osiągnięcia określonego zysku. Po zajęciu pozycji długiej zlecenie Take Profit automatycznie zrealizuje się i zamknie inwestycje jeśli kurs danego instrumentu finansowego odpowiednio wzrośnie. W przypadku zajęcia pozycji krótkiej, pozycja zamknie się przy odpowiednim spadku kursu. Jest to zlecenie odwrotne do zlecenia Stop Loss. Zlecenie to realizuje się automatycznie po jego uprzednim zdefiniowaniu przez inwestora.

Teoria Dowa

pierwsza spójna teoria inwestycyjna dotycząca rynku akcyjnego. Zakłada falowy ruch rynku oraz skupia się na analizie trendów. Jej późniejszym rozwinięciem jest Teoria Fal Elliotta.

Termin zapadalności

termin wykonania danego instrumentu finansowego.

Theta

jeden z tzw. współczynników greckich charakteryzujących opcje. Opisuje wrażliwość opcji na zmianę czynnika czasu.

Tick

najmniejsza możliwa zmiana ceny danego instrumentu finansowego.

Trader

osoba zawierająca transakcje na rynkach finansowych na swój rachunek lub rachunek innej osoby/podmiotu. W odróżnieniu od inwestora trader zawiera transakcje na krótszy termin.

Trading

rodzaj inwestycji, w ramach których inwestor samodzielnie podejmuje decyzje inwestycyjne oraz ponosi ryzyko, inwestycje najczęściej odbywają się przez platformę internetową.

Trading Central

firma doradcza oferująca bieżące analizy techniczne wszystkich rynków finansowych.

Trading społecznościowy (social trading)

rodzaj tradingu, inwestycji w trakcie których jedni inwestorzy naśladują zachowania inwestycyjne innych osób, drudzy otrzymują prowizję za udostępnianie swoich transakcji.

Trailing Stop

ruchomy stop loss. Zlecenie zabezpieczające, które automatycznie przesuwa się wraz z ruchem trendowym na rynku. Inwestor na początku sam określa w jakiej odległości zlecenie ma się znajdować od rynku i gdy występuje ruch trendowym, to podąża ono samo za ceną. Jest przydatne w silnych trendach.

Transakcja

kupno bądź sprzedaż danego instrumentu finansowego.

Transakcja pakietowa

dotyczy głównie rynku akcji. Zawierają ją najczęściej duzi inwestorzy, którzy poza systemem obrotu ustalili szczegóły transakcji (cenę, ilość, termin rozliczenia)

Trend

kierunek, w którym podąża cena przez dłuższy okres czasu.

Trend boczny

sytuacja na rynku, w której cena utrzymuje się w ograniczonym przedziale cenowym przez relatywnie długi okres czasu.

Trend spadkowy

sytuacja na rynku, w której cena spada przez dłuższy okres czasu.

Trend wzrostowy

sytuacja na rynku, w której cena rośnie przez dłuższy okres czasu.