Słownik

Hedging

strategia polegająca na zabezpieczeniu się przed zmianą ceny instrumentu bazowego.

HFT (High Frequency Trading)

to strategia automatyczna polegająca na bardzo szybkim przeprowadzaniu transakcji. Przeważnie handel ten opiera się na algorytmach wykorzystujących sztuczną inteligencję.

High/Low

(Kurs najwyższy/najniższy) – najwyższa i najniższa cena osiągnięta w danym okresie czasu.

Hiperinflacja

skrajnie wysoka inflacja spowodowana zwykle całkowitym załamaniem systemu finansowego kraju i ogromnym deficytem budżetowym finansowanym przez dodruk pieniędzy.

Hossa

termin giełdowy oznaczający długotrwały wzrost kursu giełdowego papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie. Przeciwieństwem hossy jest bessa.