Słownik

LIBOR

(ang. London Interbank Offered Rate) – stopa procentowa kredytów rynku międzybankowego w Londynie. Stanowi wyjściową stopę procentową przy określaniu oprocentowania kredytów i depozytów na rynku międzybankowym oraz kredytów roll-over.

Linia trendu

jedno z najpopularniejszych narzędzi analitycznych. Linia prosta, która powstaje poprzez połączenie dwóch lokalnych szczytów w trendzie spadkowym lub dwóch lokalnych dołków w trendzie wzrostowym. Potwierdzeniem prawidłowości określenia kierunku oznaczonego poprzez linię trendu jest trzeci punkt styczny. Jeśli rynek trzeci raz odbije się od linii wówczas generowana jest informacja o właściwym określeniu kierunku ruchu cenowego.

Lot

podstawowa jednostka określająca wielkość transakcji na rynku CFD, synonim kontraktu. Na rynku Forex 1 lot oznacza 100 000 jednostek waluty bazowej.

Low

najniższa cena danego instrumentu osiągnięta w danym okresie (np. w danej godzinie lub w ciągu dnia).

Luka cenowa

skokowa zmiana ceny określająca obszar cenowy, w którym nie zostały zawarte żadne transakcje. Na wykresie świecowym widoczna jako wolna przestrzeń pomiędzy następującymi po sobie świecami.