Słownik

Majors

najczęściej sprzedawane i kupowane waluty na rynku Forex. Należą do nich główne pary walutowe: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF.

Makler papierów wartościowych

osoba posiadająca licencję uprawniającą do pośrednictwa w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych. Do wykonywania zawodu maklera w Polsce niezbędna jest licencja wydawana przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Marek Belka

dwukrotny Wicepremier i Minister Finansów. Obecnie Prezes Narodowego Banku Polskiego.

Margin call

wezwanie do wpłaty dodatkowych środków na rachunek w celu zwiększenia salda do minimalnego poziomu wymaganego przez brokera dla zabezpieczenia przez konsekwencjami niekorzystnych zmian cen.

Margin Level

iloraz Equity do Margin, czyli stosunek bieżącego salda operacyjnego do sumy depozytów zabezpieczających. Wskaźnik ten wyrażony jest procentowo. Kiedy jego poziom spadnie poniżej 30% aktywowany zostaje Stop Out, co wiąże się z automatycznym zamknięciem najbardziej stratnej pozycji. Jeżeli najbardziej stratna pozycja występuje na rynku na którym w danej chwili nie odbywają się notowania, zamknięciu ulega druga w kolejności stratna pozycja. Margin Level zapobiega powstaniu debetu na rachunku.

MetaTrader

platforma transakcyjna oferowana przez większość brokerów. Posiada bardzo bogatą listę wskaźników i oscylatorów z możliwością zaimplementowania własnych, tym samym umożliwia przeprowadzenie zaawansowanej analizy technicznej oraz wykorzystanie strategii automatycznych.

Metoda VSA (Volume Spread Analysis)

metoda badania zależności między wolumenem transakcji, spreadem a ceną zamknięcia.