Słownik

Zamknięcie pozycji

jedna z możliwości zakończenie transakcji na instrumentach finansowych. Na rynku kontraktów terminowych polega ona na zajęciu pozycji przeciwstawnej do pierwotnie zajętej (mając kupiony kontrakt, wystawi się zlecenia sprzedaży). Na kontraktach CFD, zamknięcie pozycji zazwyczaj następuje jednym kliknięciem myszy (przycisk „zamknij” bądź „close” w oknie otwartego zlecenia na platformie).

Zasięg ruchu ceny

jedna z teorii W.D. Ganna: mierzony matematycznie dystans jaki powinna pokonać cena przy zmianie trendu.

Zlecenia Giełdowe

polecenie zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych na rynku regulowanym, które wystawia inwestor, a realizuje dom maklerski (członek giełdy) w jego imieniu.

Zlecenie z limitem

ogólna nazwa obejmująca wszystkie zlecenia oczekujące.

Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym

(ang. Non-farm Payrolls) – dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych dotyczące zmiany liczby zatrudnionych w sektorze pozarolniczym.

Zmienność

(ang.Volatility -„Vola”) – statystyczna miara ruchów instrumentów finansowych w określonym przedziale czasowym.

Zysk

osiągany gdy cena instrumentu finansowego wzrośnie (dla pozycji długich) bądź gdy cena spadnie (dla pozycji krótkich). Zysk mierzony jako różnica między ceną zamknięcia a otwarcia transakcji minus koszty transakcyjne.